YS advarer mot strømstøtte til bedriftene

– Vi er fornøyd med bedre strømstøtte til husholdningene, men advarer mot støtte til bedriftene, sier sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Det ser dessverre ikke ut som at strømprisen skal tilbake til normalt nivå med det første. Det går hardt ut over medlemmene våre, særlig når rentene og matprisene øker samtidig. Vi er avhengig av strøm til nesten alt vi gjør. Derfor er det helt på sin plass at regjeringen øker strømstøtten til 90 prosent over 70 øre kwh fra 1. september, mener Skjæggerud.

Store aktører mener bedriftene også må få strømstøtte

– Vi ser nå at store aktører tar til orde for at bedriftene også skal få støtte til å betale strømregningene, men med koronastøtten friskt i minnet må vi tenke oss veldig nøye om før vi begynner med slike subsidier, sier han.

Resultatet kan fort bli økende forskjeller, mener YS.

Skjæggerud peker på at eiere tar risiko når de starter og driver næringsvirksomhet. Går bedriften bra, beholder de gevinsten av sine investeringer. Går det dårlig vil de oppleve tap.

– Dette er grunnprinsippet for en sunn markedsøkonomi og sikrer at investorer gjør realistiske og bærekraftige vurderinger av ulike prosjekter. Hvis en bedrift skal få støtte hver gang det går dårlig, men slipper å betale tilbake når det går bra, er det vi som skattebetalere som bærer risikoen, ikke bedriftseieren, forklarer han.

– Dessuten er det viktig å minne om at norsk næringsliv går veldig godt. Det er sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Derfor er det liten sannsynlighet for at konkurser i dagens situasjon vil føre til store og langvarige problemer i arbeidsmarkedet.

YS advarer mot å møte løse alle kriser med skattepenger

Skjæggerud mener bedriftene også har andre måter å finansiere svingninger i prisene.

– De fleste bedriftseiere vil ha mulighet til å sikre seg mot midlertidige problemer på grunn av økte kostnader ved å hente inn kapital i markedet. En del bedrifter kan dessuten velte økte kostnader til råvarer og energi over i prisene til forbruker. Dette skjer hele tiden i markedet, sier han.

YS advarer mot å møte små og store kriser med å pumpe skattepenger inn i bedriftene:

– Under pandemien pøste vi penger inn i næringslivet for å holde arbeidsplassene i gang. Dette støttet YS, fordi konsekvensene for samfunnet ville blitt for store hvis mange mistet jobben samtidig. Vi må ikke komme i en situasjon der alle kriser, både små og store, møtes med å pumpe skattepenger inn i bedriftene, poengterer Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?