YS ber regjeringen forberede en justert ordning for lønnsstøtte

– Vi trenger en ordning for lønnsstøtte som holder folk i jobb og stimulerer til aktivitet fremfor passivitet, dersom koronatiltakene forlenges utover to uker, eller vi får enda mer inngripende tiltak, mener YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Scanpix

– Vi ber derfor regjeringen forberede en slik ordning, som raskt kan tas i bruk, sier han.

– Hvis vi nok en gang kommer i en situasjon der deler av arbeidslivet har lavere aktivitet, må vi innrette lønnsstøtten slik at den stimulerer til kompetanseheving og omstilling, fremholder Kollerud.

– Erfaringen fra det siste halvannet året viser at virksomheter som har brukt støtteordningene til å utvikle sine ansatte er betydelig bedre rustet for fremtiden enn andre.

YS-lederen er opptatt av at tiltak som iverksettes også bidrar til at ledige jobber finner ledige hender.

– Der en vet at virksomheten vil trenge færre ansatte fremover, bør en også kunne jobbe sammen for å omstille seg til andre jobber, mener han.

Kollerud peker på at NAV også må forberedes til å ta en mer aktiv rolle:

– Et NAV som er enda tettere på permitterte og ledige er nøkkelen til å redusere konsekvensene av strengere koronatiltak og lavere aktivitet. Vi ber derfor regjeringen om å sørge for tilstrekkelige ressurser til NAV, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?