YS fornøyd med at barnetrygden øker

– YS har lenge argumentert for å øke barnetrygden. Vi er derfor godt fornøyd med at SV og regjeringspartiene kom til enighet om dette i søndagens budsjettforlik, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Far og datter på trilletur i skogen. 
NB! Modellklarert.
Foto: © Ingeborg Øien Thorsland / NTB

Søndag ble SV og regjeringspartiene enige om neste års statsbudsjett, bl.a. en økning i barnetrygden med 2 400 kroner i året kroner for barn over seks år.

– Det vil fortsatt være høyere barnetrygd for småbarn enn større barn, men forskjellen vil jevnes ut. Dette er et skritt i riktig retning, men det vil fortsatt behov for forbedringer, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Barnetrygden skal bidra til å dekke kostnadene ved å ha barn og bidra til gode oppvekstsvilkår. Kostnadene ved å ha barn har økt betydelig og i den dyrtiden vi nå er inn i må barnefamilier med lav inntekt bruke mer av et budsjett som allerede er knapt til helt nødvendige varer. 

– Barnetrygden er en god støtteordning og et effektivt tiltak mot barnefattigdom. Den er ubyråkratisk og stigmatiserer ikke. Den virker også omfordelende, fordi den gir likt kronebeløp til alle som forsørger barn. Slik bidrar barnetrygden til likere oppvekstsvilkår og likere muligheter, men vi skulle likevel ønsket at det kom mer. Alle som har hatt ansvar for barn vet at eldre barn koster minst like mye som småbarn, sier YS-lederen.   

–  Mange barnefamilier står nå i en krevende økonomisk situasjon. Lønningene har ikke hengt med prisveksten, og rentene gir stor belastning for privatøkonomien. Barnefamilier har ofte høy gjeld, påpeker Skjæggerud.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO – OsloMet har dokumentert at mange barnefamilier er blant de som strever mest i dyrtiden. Situasjonen er ekstra vanskelig for familier med bare én forsørger. Barnefamiliene med lavest inntekt lever allerede på et eksistensminimum og har ikke mulighet til å spare mer enn de allerede gjør på verken strøm, mat eller andre ting.

SV og regjeringspartiene ble også enige om å bevilge 880 millioner kroner til gratis halvdagsplass på SFO for tredjeklassinger. Det sikrer gratis SFO for enda flere barn. Også et kutt i barnehageprisene er med i forliket: Den månedlige summen går ned fra 3 000 til 2 000 kroner i hele landet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?