YS fornøyd med budsjettenigheten

– Vi er fornøyd med at fagbevegelsen har presset stortingsflertallet til å reversere både kuttene i feriepenger for arbeidsledige og avkortningen av uføretrygden, men det er opprørende at ABE-reformen fortsatt består, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Nå haster det å få på plass ordningen med lønnsstøtte, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– YS var kritisk til at regjeringens forslag til budsjett ikke overholdt regjeringspartienes løfter om at de arbeidsledige skulle få feriepenger neste år, og at de uføre skulle få beholde friinntekten. Vi hadde store forventninger til at dette ville komme på plass i forhandlingene i Stortinget, og er glade for at det gikk slik, sier Kollerud.

YS-lederen er også fornøyd med at kollektivtrafikken kompenseres for svikt i passasjergrunnlaget:

– Skal det være attraktivt å la bilen stå, trenger vi et godt kollektivtilbud. Gjennom pandemien har det være færre reiser. Hvis vi samtidig kutter stort i tilbudet,vil enda færre reise og vi kommer inn i en nedadgående spiral. Derfor er det positivt at partiene gir en større kompensasjon neste år, sier Kollerud.

YS-lederen er kritisk til at ABE-kuttene til den forrige regjeringen fortsetter i 2022.

– Det er opprørende at flertallspartiene ikke prioriterer å sende ABE-reformen til skroting, sier han.

På toppen av ABE-reformen legger regjeringen på et kutt på 40 millioner kroner til ulike, statlige etater. Det er begrunnet i at en skal kutte på kjøp av konsulenter. Når midlene ikke føres tilbake til etatens ordinære drift, blir dette en ren innstramming i etatenes rammer, mener YS.

– For eksempel er Tolletaten i en prekær situasjon. Nå legger regjeringen opp til et ytterligere kutt på 3,4 millioner kroner. Det går i helt gal retning og vil svekke grensekontrollen, med de store ressursutfordringene som allerede finnes, advarer YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?