YS forventer at Stortinget skroter kontantstøtten

– Etter at Høyres landsmøte i helgen gikk inn for å avvikle kontantstøtten, er det nå et stort flertall på både høyre- og venstresiden for dette. Jeg forventer at ordningen henvises til historiens skraphaug neste år, uansett hvem som vinner valget til høsten, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

YS
Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Da kontantstøtten ble innført for 20 år siden, opplevde mange at det var vanskelig å få barnehageplass. Slik er det heldigvis ikke lenger. Stadig færre bruker ordningen, men de likestillings- og integreringsmessige problemstillingene er fortsatt der. Det innser stadig flere av de politiske partiene, påpeker Skjæggerud.

Etter landsmøtene denne våren er det kun Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som ønsker å videreføre dagens kontantstøtte.

– Nå må de store partiene ta grep, og ikke la mindretallet styre familie- og likestillingspolitikken, advarer Skjæggerud.

Han synes det er positivt at flere partier tar til orde for å omgjøre kontantstøtten til en ventestøtte i påvente av barnehageplass.

– Så lenge vi ikke har rullerende opptak i barnehagene må vi ha en ordning som gir økonomisk trygghet for familiene i tiden mellom fødselspermisjonen og barnehagestart. Dette har YS tatt til orde for lenge. Vi er glad for at det politiske flertallet har beveget seg i samme retning, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?