YS glad for ekstra satsing på arbeid

Koronatiltakene avvikles 1. januar, men krisen er ikke over for 60 000 langtidsledige og 20 000 permitterte. – Den viktigste oppgaven nå er å sørge for at de kommer seg i jobb. Vi er samtidig fornøyd med at regjeringen foreslår en varig styrking av NAV på 175 millioner kroner, sier YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

YS har etterlyst en tydeligere styrking av NAV og en sikring av NAVs rolle i omstilling og formidling av arbeidskraft.  

– Selv om samfunnet har åpnet opp etter koronapandemien, er en stor del av arbeidsstyrken fortsatt ledig eller permittert. Samtidig er rekordmange jobber ledige. Vi må hjelpe de ledige hendene til å finne de ledige jobbene. Det vil kreve stor innsats og ekstra ressurser, påpeker Kollerud.

– NAV må settes bedre i stand til å følge opp ledige og permitterte på en tettere måte enn tidligere. Den varige styrkingen av NAV som regjeringen nå foreslår vil komme godt med, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Vi har lenge advart mot å tro at krisen er over før den er over. For veldig mange mennesker er ikke arbeidssituasjonen slik den var før pandemien. Det vil kreve ressurser å bistå disse arbeidstakerne med å finne nye jobber. Vi er fornøyd med at den nye regjeringen oppskalerer bevilgningene til NAV i neste års budsjett, sier Kollerud.

Regjeringen foreslår også å sette av midler til 1000 nye tiltaksplasser og 250 plasser for varig, tilrettelagt arbeid.

– Vi var sterkt imot kuttet i tiltaksplasser som lå i den tidligere budsjettproposisjonen. Vi er glad for at den nye regjeringen delvis har reversert dette. Ledigheten er fortsatt høyere enn før pandemien, og vi må forhindre at de som allerede står svakt ikke skyves enda lenger unna arbeidsmarkedet, påpeker Kollerud. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?