YS krever nye tiltak

– Den nye smittesituasjonen og de smitteverntiltakene regjeringen derfor setter inn vil føre store deler av arbeidslivet tilbake til der vi var i vår. Vi trenger nye tiltakspakker for å hjelpe ansatte og bedrifter gjennom de neste månedene, understreker YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

I dagens møte mellom partene i arbeidslivet og regjeringen ga YS-lederen uttrykk for at han er særlig bekymret for privat, tjenesteytende sektor.

– Store deler av tjenestesektoren risikerer nå å havne i en ny ledighetsbølge med konkursras. Vi trenger langsiktige løsninger for ansatte i luftfart, reiseliv, hotell, restaurant og andre bransjer i sektoren, sier Kollerud.

Samtidig er YS-lederen opptatt av at nye støttepakker må inneholde tiltak for omstilling, med sikte på en ny normalsituasjon etter korona.

– Vi må dessverre se i hvitøyet at mange bedrifter ikke vil klare seg, fordi verden og vanene våre er varig forandret. Da må vi hjelpe arbeidstakere videre, inn i nye jobber og bransjer, med hjelp av offensive kompetansetiltak og oppfølging.

Kollerud advarer mot å innføre en ny kontantstøtte av samme type som den som ble satt inn før sommeren.

– Hvis vi skal gjeninnføre en bred og generell kontantstøtte, må vi unngå de absolutte kravene til omsetningsfall for å kvalifisere for ordningen. Bedriftene bør ikke ha insentiver til å kutte i omsetning og aktivitet, mener han.

– Støtte til næringslivet bør også delvis komme gjennom støtte til arbeidskraft. Vi trenger lønnssubsidier også i 2021, poengterer YS-lederen.

Kollerud er glad for at regjeringen forlenger økt dagpengesats og utvider antallet omsorgsdager.

– Vi må berge arbeidsplassene gjennom krisen, men også ivareta økonomien til alle de som nå ikke kan gå på jobb, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?