YS-lederen gir Støre strykkarakter i trepartssamarbeid

– Krisetid krever samhold og samarbeid. Her må vi alle jobbe tett. Vi vil gjerne bidra, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Norge er i omstilling, og norske arbeidsplasser er i endring. For å sikre en bærekraftig omstilling av arbeidslivet må trepartssamarbeidet fungere.

– Det gjør det ikke per i dag, og det et er ikke godt nok. Den norske modellen skjelver, hevder Skjæggerud.

YS-lederen: – Alle partene må med

Den norske modellen handler om at arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene spiller på samme lag.

– Da må alle partene få være med. Nå sitter LO så tett på regjeringen at mange beslutninger fattes i lukkede rom. Det betyr at flertallet av partene ikke får delta i møtene. Bredden av det norske arbeidslivet må være med, ikke bare LO, krever Skjæggerud.

Flesteparten står utenfor LO

YS-lederen viser til at flertallet av norske arbeidstakere er organisert i andre organisasjoner enn LO. YS tar politisk standpunkt i saker som angår våre medlemmer, men er ikke knyttet til ett spesielt, politisk parti.

Skjæggerud peker på konkrete saker, hvor regjeringen har unnlatt å involvere bredden av partene i arbeidslivet. Slik som da de behandlet saken om strømstøtte til bedrifter og husholdninger, regjeringens håndtering av pandemien og det manglende partssamarbeidet rundt lønnsstøtten.

– Det tette samarbeidet mellom regjeringen og LO er en utfordring for resten av arbeidslivet, sier YS-lederen i dette intervjuet med NRK.

YS-lederen ber Støre endre kurs

– Det er uklokt av Støreregjeringen å bare involvere LO når store beslutninger skal tas. Støre og hans statsråder bør diskutere forslag og løsninger med flere. Arbeidslivspolitikken bør forankres bredt. Da sikrer regjeringen gjennomslag og gjennomføring i praksis. Det tette, fagpolitiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO er en stor utfordring, slår YS-lederen fast.

– Det er dårlig ledelse å kun involvere sine nærmeste. Nå må Støre, som er kapteinen på skuta, endre kurs. Vi har samme mål; å få de beste løsningene for arbeidslivet. Da må flere forslag på bordet, og alle partene må snakke sammen, advarer Skjæggerud.

– Pandemi og krise krevde et godt partssamarbeid

– Samarbeidet under pandemien viste at vi klarer jobben når alle får delta. Solbergregjeringen fikk til slutt dreis på partssamarbeidet da pandemien skyllet inn over oss og krevde at alle trakk lasset sammen. Da ble også alle involvert samtidig og tett. Solberg og hennes statsråder lyttet, diskuterte og gikk sammen med organisasjonene for å finne de beste løsningene, minner Skjæggerud om.

Han mener den norske modellen er et verktøy og en metode den norske regjeringen bør jobbe etter i praksis, og ikke bare i teorien:

– Støre bør se til sine kollegaer i Sverige, Danmark og Tyskland. De har en mer inkluderende lederstil.

Kriser krever samhold

I dag er en av ti fattige i Norge, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Den nye YS-lederen er bekymret for de svakeste gruppene i norsk arbeidsliv foran inngangen til 2023.

– Folk sliter økonomisk. Mange med helt vanlige jobber har problemer med å få lønna til å strekke til. Prisstigningen på matvarer, strøm og drivstoff, samt økt boligrente gjør at en del ikke har nok penger til melk og brød. Jeg er bekymret for at regjeringen har lagt feil prognoser til grunn i statsbudsjettet, sier YS-lederen.

– Vi mener regjeringen har anslått for lave ledighetstall. Kuttene i dagpengegrunnlaget mener vi også er feilslått politikk i en tid med inflasjon og økt fattigdom i Norge. Kuttet fører heller ikke til flere jobber, påpeker han.

– YS mener det er mange gode intensjoner i regjeringens forslag til statsbudsjett, men at forutsetningene er for optimistiske. Det gjør at vi er kritiske til budsjettet. Vi frykter større utfordringer for arbeidslivet enn hva regjeringen har lagt til grunn. Det viktigste Støre kan gjøre nå er å styrke beredskapen for et tøft 2023, sier Skjæggerud.

– Dette viser hvor viktig det er at spesielt partipolitisk uavhengige organisasjoner får delta når regjeringen, ledet av Arbeiderpartiet, diskuterer omstilling av arbeidslivet, sier Skjæggerud og fortsetter:

– Krisetid krever samhold og samarbeid. Her må vi alle jobbe tett. Vi vil gjerne bidra, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?