YS-lederen: - Har fått nok av regjeringens sanksjoner mot arbeidsledige

YS-leder Erik Kollerud reagerer kraftig på at regjeringen igjen kutter i ytelsene til arbeidsledige.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

I statsbudsjettet for 2021 ønsker regjeringen å forsterke sanksjonene når arbeidstaker sier opp selv. YS-leder Erik Kollerud mener dette er uheldig og urimelig, og at det vil svekke mobiliteten i arbeidsmarkedet.

Regjeringen foreslår å øke karanteneperioden fra 12 til 18 uker på dagpenger for de som sier opp jobben selv. Regjeringen pålegger også NAV strengere praksis om at arbeidsledige må være villige å jobbe andre steder i landet enn der de bor.

– Regjeringen innførte for litt siden strengere regler for arbeidsavklaringspenger. I tillegg ble feriepengeopptjeningen på dagpenger fjernet. Nå opplever de arbeidsledige en ytterligere innstramming. Dette gjør det enda vanskeligere for dem som befinner seg i ytterkanten av arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Regjeringen demonstrerer nok en gang en overdreven tro på at økonomiske sanksjoner og innstramminger skal dytte folk riktig vei. Det mener vi er feil strategi, uttaler Kollerud til Dagsavisen 22. oktober.

YS reagerer på innstrammingen i dagpengeordningen

YS reagerer sterkt på innstrammingen i dagpengeordningen som regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021. Av budsjettet går det fram at det nå skal svi mer økonomisk å si opp jobben. I dag er det slik at om du sier opp jobben selv, kan du motta dagpenger når det har gått tre måneder. Nå vil regjeringen forlenge denne perioden til fire og en halv måned.

YS mener det fortsatt bør være slik at man ikke kan gå rett over på dagpenger om man sier opp jobben selv, men de er sterkt imot innstrammingen og mener den kan gi uheldige konsekvenser.

– Noen ganger ender man rett og slett opp i feil jobb. Hvis man ser at man ikke får utrettet noe særlig i den jobben man har, kan alle være tjent med at man sier opp, søker nye jobber og kommer seg videre. Straffes folk for hardt for å si opp selv, vil de bli gående lenger i arbeidsforhold som ikke fungerer. Det er lite produktivt for samfunnet, sier Kollerud.

YS mener det fortsatt bør være slik at man ikke kan gå rett over på dagpenger om man sier opp jobben selv, men de er sterkt imot innstrammingen og mener den kan gi uheldige konsekvenser. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

YS-lederen skjønner ikke hva regjeringen vil oppnå med forslaget, foruten å spare penger.

– Arbeidskonflikter er også en viktig årsak til helseproblemer og sykefravær. Vi skulle selvfølgelig gjerne ha sett at alle konflikter lar seg løse på arbeidsplassen, men slik er det altså ikke alltid. For strenge regler ved frivillig oppsigelse kan føre til at flere enn nødvendig mottar helserelaterte ytelser, sier Kollerud.

Kollerud skjønner heller ikke hvorfor regjeringen i budsjettet «legger vekt på» at det såkalte mobilitetsskravet i dagpengeregelverket «skal håndheves strengt og konsekvent».

– Regelen er der i dag, og praktiseres skjønnsmessig, sier Kollerud.

Det er summen av alle innstrammingene som får YS til å reagere

Kollerud understreker at det er summen av alle innstrammingene regjeringen har gjort de siste årene, som gjør at arbeidstakerorganisasjonen nå reagerer.

– Den nordiske modellen bygger på at vi har en omfattende velferdsstat som gir trygghet og hjelper folk som blir arbeidsledige. Det fører til fleksibilitet og høy grad av omstillingsevne. Den siste innskjerpelsen føyer seg inn i en trend som fører til at hele velferdsmodellen blir mindre trygg for den enkelte, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?