YS-lederen om Perspektivmeldingen

Ett av hovedpunktene i Perspektivmeldingen er at flere må i jobb og at det må skapes flere jobber. – Da er det avgjørende at alle har mulighet til å fylle på med kompetanse gjennom hele karrieren, sier YS-leder Erik Kollerud.

Digital kompetanse er en betingelse for omstilling, mener fem fagofreningsledere i Norden. Foto: Istock
Skal du være attraktiv på arbeidsmarkedet og stå i jobb frem til pensjonsalder, må du utvikle kompetansen. Foto: Istock

Fredag la Regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Her drøftes viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

– Perspektivmeldingen gir et godt bilde av de utfordringene vi står overfor: Vi må lykkes med å omstille oss til det grønne samfunnet og flere må inn i arbeidslivet, slår YS-leder Erik Kollerud fast. 

– Meldingen støtter også opp det vi har pekt på lenge: Skal vi klare omstillingen, må vi satse mer på livslang læring. Pandemien har satt de utfordringene vi lenge har vært klar over på spissen, mener han. 

Det vil bli mer utfordrende å finansiere velferdsstaten i fremtiden

YS-lederen påpeker at Perspektivmeldingen viser økt utfordring med å finansiere velferdsstaten i fremtiden, og at forventningene til veksten i produktiviteten de neste tiårene vil bli lavere enn tidligere anslått. 

– At flere kommer inn i arbeidslivet, er avgjørende for å få regnestykket til å gå opp. Høy sysselsettingsandel gir høyere inntekter og lavere utgifter til fellesskapet, understreker YS-lederen.   

– Samtidig har det vært riktig å bruke mye oljepenger nå for å motvirke krisen. Vi risikerer en langvarig knekk i sysselsettingen dersom vi ikke klarer å få ned ledigheten og inkludere flere, sier han.

YS: – Bra at et helt kapittel handler om kompetanse

– Det er arbeidskraft vi lever av og Perspektivmeldingen understreker hvor viktig det er å sørge for at flere kommer ut i arbeidslivet, og at de kan være i arbeidslivet lenge, sier Kollerud. 

– Vi vet at svært mange kommer til å bytte jobb og arbeidsoppgaver på kort tid. Jeg er opptatt av at flest mulig av oss skal være relevante også i det nye arbeidslivet. Skal vi få til det, er det avgjørende at vi alle har mulighet til å fylle på med kompetanse gjennom hele karrieren. Og det med en form og et innhold som er relevant og nyttig for de som skal benytte seg av dem.  

YS fornøyd med at klimaendringene får stor plass i Perspektivmeldingen

– Spørsmålet er ikke om vi skal omstille oss for å stanse klimaendringene, men hvordan vi skal gjøre det. Vi må skape nye, grønne arbeidsplasser og finne flere bein å stå på, sier YS-lederen. 

– Samtidig må omstillingen være rettferdig. Fremtidens arbeidsliv må ha plass til alle, og arbeidstakerne må ha reell medvirkning. Vi har en lang og stolt historie med omstilling i det norske trepartssamarbeidet. Arbeidstakerne og arbeidsgiverne har en felles interesse av å lykkes med grønn omstilling, mener Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?