YS med klare krav til neste års statsbudsjett

– Vi trenger et statsbudsjett som ivaretar de som fortsatt står utenfor arbeidslivet og som tydelig legger vekt på verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier YS-leder Erik Kollerud. 

YS-leder Erik Kollerud, med blå genser, foran Stortinget.
YS-leder Erik Kollerud oppfordrer YS-medlemmene om å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på i høstens stortingsvalg. Foto: NTB Kommunikasjon

Tirsdag startet Regjeringens budsjettkonferanse, der hovedlinjene for neste års statsbudsjett skal legges.

– Selv om befolkningen blir vaksinert og samfunnet gjenåpnes, vil koronakrisen gi kraftige etterdønninger langt inn i 2022, sier YS-lederen og har tydelige krav til hvor det bør satses.

– NAV må få tilstrekkelig med ressurser til å følge opp de langtidsledige. Vi må forhindre at for mange går over på arbeidsavklaringspenger, eller andre helserelaterte ytelser. Koronakrisen må ikke bli starten på langvarig utenforskap for mange, advarer YS-lederen.

– Koronakrisen har også forsterket behovet for å satse på kompetanse. Det er viktig, både for å lykkes med en nødvendig omstilling i norsk næringsliv og for å legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser. Vi må sørge for livslang læring i praksis, sier Kollerud.

Dette innebærer ordninger for finansiering av etter- og videreutdanning, satsing på midler til bedriftsintern omstilling og å få på plass et system for realkompetansevurdering, påpeker YS-lederen. 

– Vi vet hva som må til. Nå handler det om å omsette det i faktisk politikk, sier han. 

Kollerud er også opptatt av at det må satses på de kommunale velferdstjenestene: 

– Koronakrisen har rammet barn og unge og andre sårbare grupper hardt. Vi må sikre at kommunene har midler til å ta et krafttak i velferdstjenestene, spesielt rettet mot barn og unge, og ressurser til å håndtere sosiale utfordringer som måtte komme i kjølvannet av koronakrisen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?