Møt oss i Arendal 

YS inviterer til foredrag og debatter om en rekker ulike temaer under Arendalsuka. Vi lanserer YS Arbeidslivsbarometer for 2023, snakker om hvorfor totalberedskapen angår oss alle, i tillegg til at vi byr på hele 30 arrangementer i regi av YS-forbudene. Du finner oss på Arendalsuka!

YS og YS-forbundene kan by på en rekke arrangementer under Arendalsuka, som i år foregår fra 15. til 19. august. Foto: Liv Hilde Hansen

Få er interessert i å skaffe seg etter- og videreutdanning og vi er mer opptatt av opplæring relatert til jobben vår enn formell utdanning. Hvorfor er det slik? Det blir hovedtema når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2023 tirsdag 15. August.   

YS Arbeidslivsbarometer gir deg også en oppdatering på utviklingen av arbeidslivet: Hvordan står det til med tryggheten og tilknytningen til arbeidslivet, har arbeidslivet blitt mer likestilt og opplever vi jobben som stressende og tung?  

Funnene i YS Arbeidslivsbarometer presenteres av Mari Holm Ingelsrud og Elin Moen Dahl fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og kommenteres av YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Vi inviterer til politisk samtale. 

Hvis du ikke befinner deg fysisk i Arendal vil arrangementet strømmes på Facebook

Tidspunkt: tirsdag 15. august klokken 09.30 til 11.00. 

YS har lenge advart om at tankegangen rundt beredskap er for dårlig. F.v. YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Halgeir Pimentel-Eilertsen anestesi-laborant ved Rikshospitalet, Thomas Rennegård, paramedic og tillitsvalgt i YS-forbundet Delta og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

YS-kampanjen “Vi er totalberedskapen”

Pandemi, krig og kraftkrise har vist oss at samfunnssikkerhet og beredskap berører oss alle. Hvordan sikrer vi god totalberedskap?  

YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen innleder om kampanjen “Vi er totalberedskapen” og forklarer hvorfor samfunnssikkerhet og totalberedskap er viktig for YS.  

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller hvordan laget jobber for å kunne yte sitt beste.  

Arrangementet avrundes med en samtale mellom Solbakken, Gjensidiges konsernsjef Geir Holmgren og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud: Hvordan forbereder vi oss på morgendagen og hvordan bygger vi lag for «i verste fall situasjoner»? 

Tidspunkt: Onsdag 16. august klokken 18.00 til 19.30. Også dette arrangementet strømmes på Facebook.  

 – Gleder oss til en hel uke med politikk

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud og nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen sier de ser frem til en hel uke fylt med politikk og spennende debatter: 

– Arendalsuka er en av de viktigste arenaene for å diskutere politikk, både for arbeidslivet og andre områder. Det det er gledelig å se at mange setter samfunnssikkerhet og beredskap på agendaen. Vi ser frem til å diskutere både dette og delta på en rekke andre interessante arrangementer i regi av YS-fellesskapet. 

YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen og YS-leder Hans-Erik Sjæggerud deltar begge på Arendalsuka i midten av august. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

YS og YS-forbundenes arrangementer under Arendalsuka
YS og YS-forbundene kan by på over tretti arrangementer under Arendalsuka, som i år foregår fra mandag 14. til fredag 18. August.  

Temaene spenner seg fra Forsvaret og den sikerhetspolitiiske situasjonen, til fremtidens NAV, gjengkriminalitet, fintech-næringen, diabetes og fothelse, arbeidsvilkår for ledere i skolen, seksuell trakassering på jobb – for å nevne bare noen av debattene som reises på Arendalsuka i regi av YS-forbundene. 

Mandag 14. august

Kl.: 12.00 – 13.30
Hvordan sikre norsk eierskap i næringslivet? Menon Economics presenterer nye funn om ansatteierskap og samvirker etterfulgt av en debatt mellom Frode Jacobsen (Ap), Prof. Kalle Moen og Janne Log. Sven Eide leder arrangementet.
Sted: Thon Hotel, 6. etasje
Arrangør: Finansforbundet 

Kl.: 13.00 – 13.50
Med ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa og Norden kreves nye valg og et større forsvar. Hvordan skal forsvaret kunne gjennomføre en økning av personell og kompetanse – når vi ikke evner å beholde de vi allerede har? Moderator: Aslak Bonde
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: YS Stat, BFO og Parat forsvar 

Kl.: 14.00 – 14.50
Fremtidens NAV, hvordan blir det? Trenger vi NAV kontoret i 2035? Hvilket Nav ønsker vi oss i fremtiden, og hvordan kan vi skape et NAV som kan løse samfunnsoppdraget enda bedre enn i dag? Er partnerskapsmodellen med et tett samarbeid og integrasjon av kommunale og statlige tjenester den beste modellen for å nå Nav sine målsettinger og Navs samfunnsoppdrag? Hvordan kan Tillitsreformen bidra til å styrke NAV, og bidra til at NAV leverer enda bedre på det som er de overordnede målsettingene og NAVs samfunnsoppdrag? Debatt mellom Mona Nilsen (Ap), Anders Anundsen, direktør NAV Vestfold og Telemark og Agathe Osland Hellesen, leder Parat NAV (YS). Moderator: Aslak Bonde.
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: YS Stat og Parat NAV 

Kl.: 15.00 – 15.50
Gjengkriminalitet og kriminelle nettverk, hva kan vi lære fra Sverige? I fjor ble 63 mennesker skutt og drept i Sverige. Det meste er gjengrelatert som del av organiserte kriminelle nettverk. Utviklingen fortsetter i 2023. Nylig kom et utspill fra leder i svenske Polisforbundet, Katarina von Sûdow om en krisekommisjon for å forebygge gjengkriminalitet. Dette som en respons på utfordringene Sverige har. Vi inviterer til en panelsamtale for å kaste lys over trusselbildet i Sverige, og hvordan dette påvirker Norge, samt en dialog om tiltak som kan forebygge og bekjempe denne type kriminalitet. 
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: YS Stat, Parat politi og Norges Politilederlag 

Kl.: 15.00 – 16.00
Hva betyr fintech-næringen for Norge? Finansiell teknologi, eller fintech, er en viktig driver i det finansielle økosystemet i Norge. På Arendalsuka inviterer Finansforbundet til debatt om fremtiden til norsk fintech, i lys av ny teknologi, kundeadferd, regelverk og tilgang på kapital.Bjørn Harald Hansen, Partner i Ontogeny Group, legger frem Finansforbundets siste rapport om status for norsk fintech-næringen, før det blir politisk debatt med stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H).
Sted: Castelle
Arrangør: Finansforbundet 

Kl.: 16.00-16.45
Kan apoteket avlaste helsetjenesten? Gjennom en samtale hvor fremstående tillitsvalgte, sentrale aktører og politikere møtes, belyser vi hvordan apoteket kan bidra til å avlaste helsevesenet – og vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan sikre apoteket som faghandel.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Farmasiforbundet 

Skal vi sitte stille og se på at det er lettere for barna våre å få tak i illegale stoffer enn øl på butikken? spør Karin Tanderø Schaug, leder Norsk Tollerforbund i YS og inviterer en rekke politikere til debatt. Foto: Norsk Tollerforbund

Kl.: 16.00 -16.50
Skal vi sitte stille og se på at det er lettere for barna våre å få tak i illegale stoffer enn øl på butikken? Så lenge Norge oversvømmes av illegale stoffer blir jobben for foreldre, politi, helse og skole nesten umulig. Første hinder for kriminelle og første tiltak fra myndighetene vil alltid være grensene. Hvilken kontrollevne ønsker politikerne? Debatt mellom Mahmoud Farahmand (H), Tellef Inge Mørland (Ap), Ivar Prestbakmo (Sp), Hadle Rasmus Bjuland (KrF), tolldirektør Øystein Børmer og Karin Tanderø Schaug, leder Norsk Tollerforbund (YS). Moderator: Aslak Bonde
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: YS Stat og Norsk Tollerforbund 

Kl.: 16.00 – 17.00
GDPR – nytter det å klage? Sjåfører er blant de mest overvåkede ansatte i landet, med GPS-sporing, kameraer, sanntidssystemer og loggføring av kjørestil. I 2018 klaget en gruppe sjåfører et av tiltakene til Datatilsynet. Saken ligger nå hos Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige, og sjåførene venter enda på svar. YTF inviterer til et praktisk rettet mini- foredrag om personvern fra et arbeidstakerperspektiv.
Sted: Barrique øl og vinstue
Arrangør: Yrkestrafikkforbundet  

Tirsdag 15. august

Kl.: 09.00 – 09.45
Totalberedskap: Er det mulig å være forberedt på alt? Debatt mellom medlem av Totalberedskapskommisjonen og direktør for nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, Cecilie Daa, stortingsrepresentant og overlevende etter 22. juli-terroren på Utøya, Kamzy Gunaratnam, Arbeiderpartiet, og hovedtillitsvalgt og leder for Redningstjenestens Personalforening, Asbjørn Viste.
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Delta 

Kl.: 09.30 til 11.00
Få er interessert i å skaffe seg etter- og videreutdanning og vi er mer opptatt av opplæring relatert til jobben vår enn formell utdanning. Hvorfor er det slik? Det blir hovedtema når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2023. Funnene presenteres av Mari Holm Ingelsrud og Elin Moen Dahl fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og kommenteres av YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A
Arrangør: YS

Kl.: 10.00 -10.45
Hvordan bli et bedre NAV? Dialog med arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og etatstillitsvalgt og nestleder i AVYO, Unni Sorter, med utgangspunkt i «hvordan vi kan bli gode sammen».
Sted: Madam Reiersen, uterestauranten
Arrangør: Avyo og Delta 

Kl.: 10.00 – 11.00
Forsvaret: Trusler og muligheter. Denne sommeren har vi fått et nytt fagmilitært råd, Forsvarskommisjonen har lagt frem sin rapport – og Totalberedskapskommisjonen har lagt frem sin rapport. Hvilke trusler står vi overfor, og hvordan ruster vi oss for å møte disse truslene?
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Parat forsvar 

Kl.:12.00 – 13.00
Samfunnssikkerhet og totalberedskap: Hvilke trusler står vi som nasjon overfor, og har vi et politi og et tollvesen som er rigget og strukturert for samfunnsoppdraget de er satt til å løse?
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat, Parat Politiet og Norges Politilederlag i Parat 

Kl.: 14.00 – 15.00
Kommisjoner og rapporter, men hva nå? Vi har fått rapporten fra Forsvarskommisjonen, fra Totalberedskapskommisjonen – og vi har fått forsvarssjefens Fagmilitære råd. Men hva nå, spør vi våre folkevalgte og politikere.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Parat forsvar 

Kl.: 15.30 – 16.30
Hvorfor amputeres det så mange diabetesføtter? Hvert år må 500 nordmenn med diabetes må amputere på grunn av sårdannelser som ikke gror. Er det ikke på tide at norske myndigheter tar ansvar og organiserer den diabetiske fothelsen? Og hvorfor er det ikke refusjon for forebyggende behandling?
Sted: Steenhuset
Arrangør: SMB Norge og Fotterapeutforbundet 

Kl.: 15.30 – 16.30
Kan vekterbransjen avlaste politi og forsvar når krisen treffer?  Vi presenterer en rykende fersk masteroppgave som tar for seg hvordan politiet og sikkerhetsbransjen opplever økte forventninger og økt press i en endret sikkerhetssituasjon, før det blir en samtale mellom sentrale aktører på feltet.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat, Parat Politiet og Norges Politilederlag i Parat 

Kl.: 16.00 – 18.00
Frakt- skam? Hvem betaler prisen for fri frakt? Burde man skamme seg når man klikker hjem varer levert gratis innen 24 timer? Er vilkårene for sjåførene skammelige? Vi tar tempen på vilkårene i transportbransjen og diskuterer hvor skoen egentlig trykker.
Sted: Barrique øl og vinstue
Arrangør: Yrkestrafikkforbundet  

Kl.: 18.00 – 19.00
Derfor lykkes vi med heltid: Deltas heltidsmonitor viser at bare 20 prosent av helsefagarbeiderstillingene lyses ut som heltid. Noen arbeidsplasser får det likevel til. Her får du høre fra dem som får det til, med kommentarer fra Fafo-forsker Leif Moland og Delta-leder Trond Ellefsen.
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Delta 

Landslagssjef Ståle Solbakken kommer til YS for å fortelle hvordan laget jobber for å kunne yte sitt beste. Foto: Vegard Grøtt/Bildbyrån

Onsdag 16. august

Kl.: 08.30 til 09.30
Arbeidsvilkår for ledere i skolen: Hvordan rekruttere og beholde?
Sted: Clarion Hotell Tyholmen, Lille Torungen
Arrangør: Skolelederforbundet 

Kl.: 09.00 – 09.45
Et arbeidsliv i stadig endring, digitalisering og det grønne skiftet krever at alle ansatte får mulighet til å videreutvikle sin kompetanse. I dag er det slik at de som har mest utdanning oftest får – og bruker – muligheten til kompetanseutvikling. Hvordan kan vi snu denne utviklingen? Med AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud, Delta-leder Trond Ellefsen og representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Delta 

Kl.: 10.00 – 10.45
Positive helsehistorier. Temaet er eldreomsorg, men med en annen vinkling enn det som er vanlig. Selv om det er mye å være kritisk til i eldreomsorgen, er det tross alt svært mye som er positivt. Lederne av fem yrkesorganisasjoner i Delta viser her fram positive helsehistorier og to helsepolitikere kommenterer.
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Helsefagarbeiderforbundet, Helsesekretærforbundet, Kost- og ernæringsforbundet, Aktivitørforbundet, Vernepleierforbundet og Delta 

Kl.: 10.00 – 11.00
Brann og havaritjenesten i norske lufthavner: Det finnes ikke lenger røykdykkere på norske lufthavner. Dette innebærer at ingen tar seg inn i flyet for å berge de som ikke kommer seg ut på egenhånd. Gjennom en panelsamtale med relevante aktører setter vi fokus på en krevende samfunnsutfordring.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Pilotforbundet i Parat 

Kl.: 12.00 – 13.00
Kommisjoner og rapporter, men hva nå? Vi har fått rapporten fra Forsvarskommisjonen, fra Totalberedskapskommisjonen – og vi har fått forsvarssjefens Fagmilitære råd. Men hva nå, spør vi Forsvarsministeren og sentrale tillitsvalgte.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Parat forsvar 

Kl.: 12.45 – 14.15
Status på bærekraftige investeringer: Hvordan kan vi finansiere en bærekraftig framtid? Din pensjon, forsikring og sparing skal være med på å finansiere den omstillingen vi står framover. Finansforbundet og CARE tar temperaturen på statusen for bærekraftige investeringer. Bransjen vil møte sivilsamfunnet i Arendal for å diskutere dette. Vi har invitert inn Heidi Finskas i fra KLP, Anette Hjertø fra DNB, Sondre Myge Haugland fra Skagenfondene og Lars Erik Mangset fra Grieg for å diskutere status, og fått inn Anja Bakken Riise fra Fremtiden i Våre Hender og Jorge Jensen fra Forbrukerrådet for å utfordre bransjen på hvordan de kan gjøre mer for å finansiere en bærekraftig omstilling.
Sted: Sparebanken Sør
Arrangør: Finansforbundet og CARE 

Kl.: 14:.00 – 15:00
Droner og ubemannet luftfart: Fremtiden er her. Hvordan vil luftrommet se ut? I dag finnes det ikke et felles nasjonalt system for at luftfartøy skal kunne se droner i sanntid på sine skjermer. Hvilke utfordringer skaper dette, og hva er løsningen?
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Pilotforbundet i Parat 

Kl.: 16.00 – 17.00
Hvor lang er en arbeidsdag for en pilot? Er flysikkerheten truet av slitne piloter? Arbeids- og hviletidsbestemmelser har endret seg de siste årene, hvordan setter dette sitt preg på arbeidshverdagen til piloten, og sikkerheten til passasjerene?
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Pilotforbundet i Parat 

Kl.: 18.00 til 19.30
Pandemi, krig og kraftkrise har vist oss at samfunnssikkerhet og beredskap berører oss alle. Hvordan sikrer vi god totalberedskap?  YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen innleder om kampanjen “Vi er totalberedskapen” og forklarer hvorfor samfunnssikkerhet og totalberedskap er viktig for YS.  Landslagssjef Ståle Solbakken forteller hvordan laget jobber for å kunne yte sitt beste. Arrangementet avrundes med en samtale mellom Solbakken, Gjensidiges konsernsjef Geir Holmgren og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud: Hvordan forbereder vi oss på morgendagen og hvordan bygger vi lag for «i verste fall situasjoner»?
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A
Arrangør: YS

Kl.: 19.00 – 22.30
Finanskveld med Isaksen og Aurdal. Vi åpner Finanskvelden med Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i e24 og Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet som kommenterer og drodler fritt rundt den politiske situasjonen i Norge – rett før kommunevalget 11. september. Deretter blir det hyggelig mingling med tapas og drikke i Sparebanken Sørs lokaler og bakhage for alle som har lyst til å delta.
Sted: Sparebanken Sør
Arrangør: Finansforbundet, Finans Norge og Sparebankforeningen 

Torsdag 17. august  

Kl.: 09.00 – 10.00
Seksuell trakassering på jobb – hva kan arbeidsgiver og tillitsvalgt gjøre? En av fem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering i en arbeidssituasjon de siste tolv månedene. Det viser en stor undersøkelse om seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, gjennomført i vår. For første gang møtes arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å diskutere funnene fra Trakasseringsbarometeret 2023
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Kantar 

Kl.: 11.00 – 12.00
Arbeidsglede, et konkurransefortrinn? Parat og Høgskolen Kristiania har gjennom flere år jobbet med Arbeidsglede, og har gleden av å presentere nye funn fra et felles forskningsprosjekt knyttet nettopp til arbeidsglede – og de tillitsvalgtes rolle.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Høgskolen Kristiania 

Kl. 13.00 til 14.00
Hvordan vil den fremtidige arbeidsdagen se ut? Gir den norske ledelsesmodellen og det organiserte arbeidslivet oss noen fordeler i møte med fremtiden, eller vil globale trender, økt automatisering og kunstig intelligens jevne ut de fortrinnene vi har skapt gjennom generasjoner?
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat og Høgskolen Kristiania 

Kl.: 15.00 – 16.00
Arebidsglede – hva nå? Etter flere arrangementer denne dagen knyttet til arbeidsglede, det organiserte arbeidslivet og tillitsvalgte runder vi av med en debatt mellom våre folkevalgte om arbeidsglede, tillitsvalgte og den fremtidige arbeidsdag.
Sted: Randi Lauvdal blomster
Arrangør: Parat 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?