YS bredt til stede på Arendalsuka 16. - 20. august

YS og YS-forbundene inviterer til en rekke arrangementer under Arendalsuka. Mange av dem strømmes, slik at du kan følge debattene selv om du ikke er fysisk til stede i Arendal. Vi gir deg oversikten over hva du bør få med deg som YS-medlem.

Liv Hilde Hansen

YS’ arrangementer på Arendalsuka streames. Det betyr at du kan følge alle de spennende debattene, selv om du ikke er til stede i Arendal. Lenker til arrangementene legges ut her og på Facebook når vi nærmer oss. Følg med!

YS Arbeidslivsbarometer: Hvordan har pandemien virket inn på arbeidslivet?

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres på Arendalsuka tirsdag 17. august. 

YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. I år ser vi på hvilke effekter pandemien har fått for arbeidslivet: Har forskjellene økt og hvordan er fremtidsutsiktene i de ulike bransjene? 

Forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet-OsloMet legger frem helt ferske resultater fra Arbeidslivsbarometeret. Deretter møtes arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og SV-leder Audun Lysbakken til debatt. YS-leder Erik Kollerud kommenterer. 


SV-leder Audun Lysbakken og arbeidsminister Torbjørn
Røe Isaksen (H) møtes til debatt om Arbeidslivsbarometeret for 2021.

Landslagskapteinen i håndball kommer til YS rett fra OL i Tokyo

Onsdag 18. august inviterer YS til nok et spennende arrangement, i samarbeid med Gjensidige. 

 • Bjarte Håkon Myrhol, landslagskaptein i håndball, kommer rett til YS fra OL i Tokyo: Hvordan har det vært å være idrettsutøver, lagspiller og kaptein under koronapandemien? Og hva han tenker om veien ut av pandemien?
 • AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud snakker om hvordan det har vært å være lønnsmottaker under pandemien 
 • Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, forteller om et stort konserns planer for veien ut av pandemien
 • FHI-overlege Preben Aavitsland tar for seg Norges vei ut av pandemien
 • Arrangementet avsluttes med en samtale mellom YS-leder Erik Kollerud og Helge Baastad, konsernsjef i Gjensidige

Bjarte Håkon Myrhol, landslagskaptein i håndball, kommer rett til YS
fra OL i Tokyo for å fortelle om hvordan har det vært å være idrettsutøver,
lagspiller og kaptein under koronapandemien. Foto: Ingrid Anderson-Jensen 

– Gleder meg til en hel uke med politikk

YS-leder Erik Kollerud sier han gleder seg til en hel uke med politikk og spennende debatter:  

– Arendalsuka har etablert seg som en av de viktigste arenaene for å diskutere politikk, både for arbeidslivet og andre områder. Det er gledelig at vi igjen kan møtes på Arendalsuka, etter ett års opphold på grunn av koronapandemien. 

– Jeg ser frem til å delta på en rekke interessante arrangementer i regi av både YS-fellesskapet og andre aktører i norsk politikk, forteller han.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen

YS-familien byr på en rekke arrangementer under Arendalsuka

YS og YS-forbundene inviterer til en rekke arrangementer under Arendalsuka. Temaene du kan få med deg spenner vidt, fra blant annet debatt om fremtiden for Forsvaret, Politireformen, lederflukten fra skolen og om munnbind nå blir en del av uniformen i helsevesenet. 

Mandag 16. august
Kl. 13.45 – 14.30
Har vi et nasjonalt forsvar som er robust nok til å møte dagens og morgendagens utfordringer?
Arrangør: Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og Parat Forsvar
Sted: Madam Reiersen

Den politiske uenigheten har vokst når det gjelder utviklingen og behovet for å styrke Forsvaret. Hvor står dette nå, etter vedtaket om ny langtidsplan, med ambisjoner som ligger et godt stykke under det forsvarssjefen anbefalte. Er det politisk vilje til å satse på Forsvaret for å sikre en robust, nasjonal forsvarsevne? Det er betydelig press på områdene kompetanse og personell. Hva skal til for å beholde dagens personell og rekruttere nytt personell, noe som er nødvendig for å øke bemanningen? Forbundsleder i BFO Jens B. Jahren innleder til en debatt, hvor forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) møter stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp).

Fra venstre: Forbundsleder i BFO Jens B. Jahren innleder til en debatt mellom forsvarsminister
Frank Bakke Jensen (H), stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp).

Mandag 16. august
Kl. 14.45 – 15.30
Åtte år med borgerlig styre – fra fornye, forenkle og forbedre til?
Arrangør: YS Stat
Sted: Madam Reiersen

Har åtte år med borgerlig styre endret norsk arbeidsliv?..og hvis ja – til det bedre?..eller verre? YS Stat inviterer til en samtale om dette temaet mellom YS Stats leder Pål N. Arnesen og statssekretær i Arbeids – og sosialdepartementet Vegard Einan (H).

Har åtte år med borgerlig styre endret norsk arbeidsliv?
Det må
Vegard Einan (H), statssekretær i
Arbeids – og sosialdepartementet og
tidligere nestleder
i YS-forbundet Parat,  svare på når han møter leder for
YS Stat, Pål N. Arnesen til debatt under Arendalsuka.

Mandag 16. august
Kl. 15.00 – 16.00
Medeierskap – en styrke for norsk arbeidsliv?
Arrangør: Finansforbundet
Sted: Hill
Arrangementet strømmes. Følg denne lenka: https://vimeo.com/586731764/fdbd67ed11

Hvordan stimulere til at flere arbeidere får eie sin egen bedrift, og dermed sørge for å styrke norsk arbeidsliv? Hvordan kan myndighetene tilrettelegge for skatteincentiver slik at medeierskap blir enda mer attraktivt både for arbeidsgivere og arbeidstakere? Disse deltar: 

 • Villeman Vinje, partner, Ny Analyse
 • Hilde Wisløff Nagell, rådgiver, Agenda
 • Sondre Jahr Nygaard, leder Innovasjon og næringsutvikling, Abelia
 • Vegard Einan, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Vigdis Mathisen, leder, Finansforbundet

Mandag 16. august
Kl. 15.45 – 16.30
Politireformen: Har den gitt oss det politiet Norge trenger?
Arrangør: Norges Politilederlag og Parat i politiet
Sted: Madam Reiersen

Norsk politi har under den sittende regjering vært gjennom en større reform, med det mål å  sikre innbyggerne gode polititjenester. Er målet nådd? Norges Politilederlag og Parat i politiet inviterer til debatt mellom:

 • Statssekretær i JD Thor Kleppen Sættem (H)
 • Stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud (Ap)
 • Politistasjonssjef Frank Sletten (NPL)

Politistasjonssjef Frank Sletten (NPL),  statssekretær i JD Thor Kleppen Sættem (H) og stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud (Ap).

Tirsdag 17. august
Kl. 09.15 – 09.50
Kompetanse for alle – arbeidsplassen som læringsarena
Arrangør: Delta
Sted: Madam Reiersen

Arbeidsforskningsinstituttet AFI – Oslo Met presenterer ny undersøkelse om mulighetene til kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Forsker II Anne Grethe Solberg, Arbeidsforskningsinstituttet AFI – OsloMet innleder. Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen og Deltas hovedtillitsvalgte i Flekkefjord kommune, Wenche Murbræch, kommenterer funnene i undersøkelsen.

 
 
 
 

 


Tirsdag 17. august
Kl.: 10.00 – 11.30
YS Arbeidslivsbarometer for 2021
Arrangør: YS
Sted: Clarion Tyholmen Hotel
Arrangementet strømmes. Følg denne lenka: https://fb.me/e/15CBzELSu

AFI legger frem YS Arbeidslivsbarometer for 2021. Debatt mellom arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og SV-leder Audun Lysbakken. YS-leder Erik Kollerud oppsummerer.

YS Arbeidslivsbarometer for 2021 offentliggjøres under Arendalsuka i august. YS-leder Erik Kollerud (t.v.) kommenterer funnene. Foto: Liv Hilde Hansen

Tirsdag 17. august
Kl. 16.30 – 17.30
En sterk «stat» og offentlig sektor berget oss gjennom pandemien….hva med framtiden?
Arrangør: Delta
Sted: Madam Reiersen

Samtale mellom Civita-leder Kristin Clemet, professor Gudmund Hernes, Fafo, og Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen. Politisk rådgiver Knut Roger Andersen, Delta, leder samtalen.

F.v.: Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen, professor Gudmund Hernes, Fafo, og Civita-leder Kristin Clemet.

Tirsdag 17. august
Kl. 18:00 – 19:00
Kunstig intelligens på arbeidsplassen
Arrangør: Negotia, Finansforbundet og NITO
Sted: Clarion Tyholmen Hotel
Arrangementet strømmes. Følg denne lenka: https://www.youtube.com/watch?v=LWygwm9hjd4

Kunstig intelligens er på full fart inn i arbeidslivet. Ny teknologi kan gi både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Samtidig ser vi at kunstig intelligens har ført til at minoriteter blir diskriminert og ansatte overvåket. Hvordan kan kunstig intelligens bli et gode for alle – og ikke oppleves som en trussel? Negotia, Finansforbundet og NITO inviterer til debatt, hvor du blant annet møter: 

 • Dr. Christina Colclough, internasjonal ekspertstemme på digital teknologi og arbeidsrettigheter. 
 • Kari Laumann, leder Datatilsynets regulatoriske sandkasse for personvern og kunstig intelligens.
 • Robert Steen, arbeiderpartibyråd for helse og hovedansvarlig for digitalisering av Oslo kommune. 
 • Forbundsledere i Negotia, Finansforbundet og NITO. 

Onsdag 18. august
Kl. 08:30 – 09:30
Hvordan stoppe lederflukten fra skolen?
Arrangør: Skolelederforbundet
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Arrangementet streames. Følg denne lenka: https://arendalsuka.no/event/view/15326

FaFo har utarbeidet en forskningsrapport på oppdrag fra Skolelederforbundet, med data både fra skoleeiere og skoleledere. Den dokumenterer en rekke rekrutteringsproblemer for alle typer lederstillinger i norsk skole: For få søker alle typer skolelederstillinger.Utfordringen er ekstra stor i små kommuner.  Høy arbeidsbelastning fører også til at mange unge skoleledere vurderer å slutte. Rundt halvparten av mellomlederne vegrer seg for å ta steget inn i rektorposisjonene. Mellomlederundersøkelsen, utført for Skolelederforbundet i år, bekrefter dette: 52 prosent av mellomlederne svarer at de ikke ser for seg å søke rektorstilling, selv om tilgangen på ledige stillinger er betydelig. Er vi på vei mot en situasjon der det ikke lenger finnes rektorer å oppdrive? Disse deltar i debatten: 

 • Stig, Johannessen, Skolelederforbundet
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H) 
 • Torstein Tvedt Solberg (Ap) 
 • Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS
 • Jan Merok Paulsen, professor Oslo-Met Storbyuniversitetet
 • Kjell B. Hjertø, Sosiolog, dr. oecon, Høgskolen i Innlandet
 • Aslak Bonde, moderator

Onsdag 18. august
Kl. 09.00 – 09.45
Blir munnbind en del av yrkesuniformen?
Sted: Madam Reiersen
Arrangør: Delta

Hvordan blir arbeidslivet post korona for førstelinjen, alle de som ikke satt på hjemmekontor, men ikledde seg beskyttelsesutstyr og gikk på jobb? Professor og overlege ved FHI Preben Aavitsland, Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen, ambulansearbeider og tillitsvalgt Thor Arne Thorkildsen, vernepleier Malin Espedal, sykepleier Helene Aslaksen. 

Onsdag 18. august
Kl. 13:00 – 14:30
Den norske modellen møter det nye arbeidslivet- Harald Eia forklarer
Arrangør: Finansforbundet og Nito
Sted: Sparebanken Sør

Samarbeidet mellom partene og myndighetene, også kalt den norske modellen, har gitt gode resultater for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte. Modellen virker ved at sterke parter tar ansvar for helheten. Med ny teknologi, nye bedrifter og nye arbeidsformer er det kanskje på tide å spørre om modellen fremdeles står stødig, eller om den utfordres?Sosiolog og programleder Harald Eia forklarer hvorfor den norske arbeidslivsmodellen er et fortrinn for Norge.Deretter blir det en samtale mellom NITOs president Trond Markussen og Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

Onsdag 18. august
Kl.: 14.00 – 14.30
Hva skal til for å få flere virksomheter og ansatte til å organisere seg?
Arrangør: Virke og YS
Sted: Sløyden, Virkes hus

Arbeidstakere og arbeidsgivere er tjent med et ryddig og organisert arbeidsliv. I Norge er organisasjonsgraden i arbeidslivet relativt høy, men tariffavtaledekningen går ned. Hvorfor er det slik? Hva er fordelene og ulempene med en tariffavtale sett fra begge sider av bordet? Hvordan vil organiseringen være i fremtidens arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har det? Fafo-forsker Kristine Nergaard gir oss en oppsummering av den ferske rapporten “Arbeidsgivere og tariffavtaler”. Disse deltar i debatten: 

 • YS-leder Erik Kollerud
 • Virkes direktør, Ivar Horneland Kristensen
 • Fafo-forsker Kristine Nergaard.

 

Det er høy organisasjonsgrad i norsk arbeidsliv, mens det blir færre tariffavtaleer. Hvorfor er det slik? Det blir tema for debatten mellom direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Iva Horneland Kristensen (bildet) og YS-leder Erik Kollerud. Foto: Virke

Onsdag 18. august
Kl. 17.00 – 18.30
Hvordan blir veien ut av pandemien?
Arrangør: YS og Gjensidige
Sted: Clarion Tyholmen Hotel
Arrangementet strømmes. Følg denne lenka: https://fb.me/e/1JBU6rSz3

YS og Gjensidige inviterer til debatt om hvordan noen toppidrettsutøvere har holdt fokus gjennom pandemien. Hvordan har de klart å gjennomføre oppgaver og trening når de har vært i lockdown? 

 • Bjarte Håkon Myrhol, landslagsspiller håndball: Hvordan være idrettsutøver, lagspiller og kaptein under koronapandemien?
 • Mari Holm Ingelsrud, forsker AFI: Hva sier Arbeidslivsbarometer om hjemmekontoret og fjernarbeid?
 • Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige: Hva er planene for veien ut av pandemien for en stor virksomhet? 
 • Preben Aavitsland, overlege i FHI og kommuneoverlege i Arendal: Hvordan blir veien ut av pandemien for det norske samfunnet?
 • Samtale mellom YS-leder Erik Kollerud og Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige.

YS og Gjensidige inviterer til debatt om hvordan noen toppidrettsutøvere har holdt fokus gjennom pandemien. Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige, deltar i debatten. Foto: Gjensidige

Liv Hilde Hansen

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?