YS Stat: - Dårligere partssamarbeid under borgerlig styre

YS Stat inviterte til samtale mellom statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan (H), og YS Stats leder Pål N. Arnesen mandag, åpningsdagen på Arendalsuka 2021: Har åtte år med borgerlig styre endret norsk arbeidsliv?

Av Helene Husebø

Journalist i YS-forbundet Parat

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, var klar på at partssamarbeidet har blitt dårligere.

– Det har blitt en mer politisk detaljstyring i departementene når det gjelder statlige virksomheter. Dette har slått ut på medbestemmelse og medvirkning i arbeidssituasjonen, og ikke minst når det gjelder partenes formelle medbestemmelse på arbeidsplassen. Vi opplever i staten at partssamarbeidet ikke verdsettes på samme måte, sa YS Stats leder.

Einan påpekte regjeringens intensjon om å kontinuerlig involvere alle partene i arbeidslivet i beslutninger.

– Organisasjonene har de siste årene nytt godt av at man blir konsultert og involvert i prosesser i større grad enn under et rødgrønt styre. Vår regjering har vært veldig opptatt av å få alle organisasjonene i arbeidslivet i dialog, og involvere dem i beslutninger, sa Einan.

Videooptak av samtalen kommer på Parats hjemmesider.

Av Helene Husebø

Journalist i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?