YS positiv til Sysselsettingsutvalget

– Sysselsettingsutvalget er et viktig og nødvendig utvalg. Vi er fornøyd med mandatet og arbeidsformen det legges opp til, sier YS-leder Jorunn Berland.

En kvinnelig butikkansatt stabler varer inn i hyllene i en matvarebutikk.
Illustrasjon: Terje Bergersen/Negotia

Sysselsettingsutvalget skal foreslå tiltak for å få flere nordmenn i jobb. Arbeidet skal skje i to faser.

En rekke problemstillinger skal belyses: Kompetansen i arbeidsstyrken, inkludering av utsatte grupper, overføringer, støtteordninger og helserelaterte ytelser.

Professor Steinar Holden skal lede utvalget.

– Høy sysselsetting er avgjørende for å bevare den norske samfunnsmodellen, med små sosiale og økonomiske forskjeller og en sterk velferdsstat, sier Berland.

– For YS har det vært viktig at utvalget får et bredt mandat, og kan se på alle faktorer som påvirker sysselsettingen. Vi har særlig vært opptatt av at utvalget skal se på tiltak som kan sørge for at arbeidsstyrken har tilstrekkelig kompetanse til å møte robotisering, automatisering og økende spesialisering, sier YS-lederen.

Utvalget skal arbeide i to faser. I fase en skal en faglig ekspertgruppe gå igjennom kunnskapsgrunnlaget og analysere utviklingen i Norge, sammenlignet med andre land. Gruppen skal foreslå faglig baserte tiltak og partene i arbeidslivet skal involveres i arbeidet. I fase to vil partene og fagekspertene fortsette drøftingen og ta stilling til forslagene den faglige ekspertgruppen og partene har kommet med. Hver av fasene varer cirka ett år.

– Vi synes dette er en god arbeidsform, som både sikrer faglig forankring og involvering. Vi er særlig fornøyd med at regjeringen involverer alle partene i arbeidslivet. Dette gir utvalget høy legitimitet. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?