YS reagerer sterkt på kuttene i Tolletaten

– YS reagerer sterkt på at regjeringen vil kutte med ytterligere 3,4 millioner kroner i Tolletaten. Våre medlemmer i Norsk Tollerforbund rapporterer om at etaten er i en prekær situasjon og at grensekontrollen blant annet vil svekkes, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS.

Illustrasjonsfoto: Norsk Tollerforbund
- Kriminalomsorgen og Tolletaten er viktige for samfunnssikkerheten og beredskapen. Også her møter man bare prisstigningen og bevilger ingenting til hva disse etatene reelt sett trenger, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Norsk Tollerforbund

– Når regjeringen nå velger å kutte enda mer i Tolletaten, går dette i helt gal retning. Etaten hadde store ressursutfordringene allerede. Nå kommer de nye kuttene på toppen, og forverrer en situasjon som allerede var kritisk, understreker Skjæggerud. 

– De neste årene vil store årskull med seniorer gå av pensjon, samtidig som tilskudd av nye ressurser er minimal. Det er forventet at grensekontrollen vil miste opp mot 200 tjenestemenn/kvinner i løpet av de neste 2 årene. Dette er dramatisk for en divisjon med ca 900 ansatte, opplyser Karin Tanderø Schaug, forbundsleder i Norsk Tollerforbund i YS.

– Tolletaten har behov for både kortsiktige og langsiktige tiltak. Løsningen er ikke mulig å gjennomføre innenfor dagens budsjettrammer. Siste års budsjetter har heller ikke tatt innover seg at varestrømmen øker, at oppgavene har blitt mer  komplekse oppgaver og at antallet reisende har økt, påpeker Tanderø Schaug.

– Dersom politikerne ønsker en effektiv grensekontroll, må de slutte å strupe Tolletaten og heller tilføre de ressursene som er nødvendige for å ha akseptabel grensekontroll, sier  Hans-Erik Skjæggerud.

 – Pandemien har demonstrert viktigheten av god nasjonal beredskap, hvor Tolletaten har en betydelig rolle. Økonomisk struping av Tolletaten er en risiko for nasjonal beredskap, understreker han.

– Tolletaten forbereder seg på store innsparinger i 2022.  Dette vil gå enda hardere utover grensekontrollen. Krisen er stor allerede nå. Det hjelper ikke med avansert kameraovervåkning og etterretning, dersom det ikke er tollere til å rykke ut og kontrollere, sier Tanderø Schaug.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?