YS roper varsko om null oppfølging av permitterte

Mange tusen er permittert som følge av koronapandemien, men får ingen oppfølging av NAV. – Det eneste jeg har hørt fra NAV er et krav om å oppdatere CV-en, forteller Dragoje Milovanovic, permittert bankettservitør ved Oslo Plaza.

- Når du ikke kan gå på jobb mister du en av de viktigste, sosiale arenaene. Det påvirker oss mennesker både psykisk og fysisk, mener Dragoje Milovanovic, permittert bankettservitør ved Oslo Plaza og hovedtillitsvalgt for rundt ett hundre medlemmer, organisert i YS-forbundet Parat. Foto: Jens Marius Sæther/Dagsavisen

Liv Hilde Hansen og Øyvind Olufsen

Rundt 65 000 arbeidstakere er permittert som følge av koronapandemien. Mange av dem er ansatt innen reiseliv, overnatting, servering og luftfart.

– Vi vet at mange har vært permittert lenge, og sannsynligvis vil være uten jobb til permitteringsperioden går ut etter 18 måneder, sier nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

YS mener NAV må tilføres midler, slik at de kan starte en tettere oppfølging av de langtidspermitterte.

– Vi ønsker ikke å angripe NAV. De gjør så godt de kan med de ressursene de har, men noen må satse på og koordinere innsatsen for de som er langtidspermittert. Det kan gjerne være NAV, men da må de få en bestilling fra en overordnet myndighet. Og det må følge med ressurser, poengterer Skjæggerud.

– De som har gått permittert lenge, og som er ansatt i bransjer hardt rammet av pandemien, bør få individuell oppfølging fra en veileder hos NAV. De må få tilbud om arbeidstrening, mentor, opplæring og midlertidig lønnstilskudd, hvor siktemålet er ny jobb, sier han.

Har kun fått krav fra NAV om å oppdatere CV-en

– Mange av de som jobber i min bransje har ikke familie, men bor alene. Alt er stengt og man er bare alene hjemme. Når du ikke kan gå på jobb, mister du fort en av de viktigste, sosiale arenaene. Det påvirker oss mennesker både psykisk og fysisk, forteller Dragoje Milovanovic, permittert bankettservitør ved Oslo Plaza og hovedtillitsvalgt for rundt ett hundre medlemmer, organisert i YS-forbundet Parat.

– Folk blir også engstelige når regjeringen forlenger permitteringsreglene i så korte intervaller og alltid i siste liten. Usikkerheten gnager. Vår oppfatning var at permitteringene skulle redde arbeidsplasser. Bare på Plaza er antall ansatte redusert fra ca. 150 til 110 personer. Og det er varslet at det vil komme mer, sier han.

Dragoje svarer slik på spørsmålet om hvilken oppfølging han har fått av NAV siden han ble permittert 23. mars: – Hvilken oppfølging? Det eneste jeg har mottatt fra NAV er et krav om å oppdatere CV-en.

– Ved sykefravær er arbeidsgiver og NAV lovpålagt å følge opp den ansatte. Det burde være et likt system ved permittering, mener han.

– Det fins flere tilbud om tiltak, kurs og kompetanseheving for permitterte, men ikke i regi av NAV. Ingen har full oversikt over hva tilbudene går ut på, eller hvor de finnes, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

YS er dypt bekymret over konsekvensene for den enkelte

YS har tatt til orde for at permitteringsperioden må forlenges som følge av koronapandemien. Det kan hjelpe en rekke ellers levedyktig bedrifter gjennom pandemien.

Samtidig er YS dypt bekymret for hvilke konsekvenser det får for folk å gå måned etter måned uten jobb.

– Mange som har vært uten arbeid, eller annen arbeidsrettet aktivitet lenge vil stille svakt den dagen de sannsynligvis må stille seg ledighetskøen, advarer YS’ nestleder, Hans-Erik Skjæggerud.

– Det hjelper neppe på verken motivasjon eller psykisk helse å gå uvirksom hjemme over lang tid, advarer han.

Bare 52 personer av 65 000 permitterte på arbeidsmarkedstiltak

Av de 65 000 permitterte er kun 52 på arbeidsmarkedstiltak, i følge NAV.

Det fins flere tilbud om tiltak, kurs og kompetanseheving permitterte kan benytte seg av, men dette er ikke i regi av NAV.

– Ingen har full oversikt over hva tilbudene går ut på, eller hvor de finnes. Det betyr at det er opp til den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver å manøvrere seg fram i jungelen. Resultatet er at få benytter seg av muligheten som ligger der, forklarer Skjæggerud.

– Tiltakene som bør tilbys den som er permittert trenger ikke være ordinære arbeidsmarkedstiltak, men gjerne gi en heving av kompetansen. Det vil gjøre folk bedre rustet til å møte arbeidsmarkedet når koronapandemien er over, mener han.

Håper alle blir vaksinert fort

– Da tilbudet kom om å kunne ta fagbrev for eksempel, var det veldig populært hos oss på Plaza. Tilbudet burde styrkes. Folk trenger veiledning og hjelp for å komme i gang, forteller Dragoje Milovanovic.

Han synes ikke fremtiden ser lovende ut for bransjen han jobber i, men både han og kollegene setter sin lit til at alle får vaksinen fort.

– Når vi en gang kommer i post-covid trenger vi en offensiv kampanje, slik at folk og bedrifter bruker hoteller og restauranter rundt om i landet, håper den permitterterte bankettservitøren.

Liv Hilde Hansen og Øyvind Olufsen

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?