YS enig med regjeringen om kollektiv søksmålsrett

Regjeringens forslag om å om å endre arbeidsmiljøloven og gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger har vært på høring blant partene i arbeidslivet. YS støtter forslaget.

Person i arbeidsklær med stige i handa på toppen av et tak.
Illustrasjonsfoto: Scanpix
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat i YS

Adgangen til å leie inn arbeidskraft er regulert i arbeidsmiljøloven. Hovedregelen er at slik innleie bare er tillatt når det er midlertidig behov for arbeidskraft, som for eksempel ved vikariater eller kortvarige oppdrag.

Innleie påvirker arbeidsmiljøet på flere måter

Når virksomheter leier inn arbeidskraft uten at det dreier seg om et midlertidig behov, har dette betydning for flere enn den som er leid inn, fordi det påvirker arbeidsmiljøet på flere måter.

  • Den innleide er formelt ansatt i et bemanningsbyrå, men arbeider hos den som leier inn.
  • Den innleide kan organisere seg, men ikke i klubben på arbeidsplassen vedkommende er leid inn til.
  • Den innleide har rettigheter overfor bemanningsbyrået, men ikke overfor innleier. Det betyr igjen at fagforeningen for de de ansatte hos innleier svekkes, fordi innleide på arbeidsplassen ikke kan organiseres i samme fagforening.

Regjeringen Solberg fjernet bestemmelse om fagforeningenes rett til søkmål

Mange mener derfor at også andre enn den innleide, først og fremst fagforeninger, bør kunne reise søksmål om lovligheten av innleie. Det har vært uavklart om et slikt søksmål fra en fagforening vil bli akseptert av domstolene, men 1. juli 2013 skar regjeringen Stoltenberg gjennom og vedtok en egen bestemmelse som fastslo at man hadde en slik søksmålsrett.

Regjeringen Solberg valgte å oppheve bestemmelsen 1. juli 2015. Dermed var det igjen uklart om fagforeninger kan reise søksmål om ulovlig innleie.

Etter regjeringsskiftet har det på nytt kommet forslag om særskilt regulering av søksmålsrett for fagforening.

Fornuftig at fagforeninger kan reise søksmål, mener YS

YS mener at det er fornuftig at fagforeninger kan reise søksmål i slike saker, blant annet fordi dette kan ha stor betydning for andre enn den som er leid inn. De samfunnsmessige konsekvenser av å tillate utstrakt og ulovlig innleie er store, mener YS. Vi ønsker at hovedregelen skal være faste og hele stillinger og ansettelse direkte hos arbeidsgiver.

Et annet viktig moment er det at den innleide er i en særdeles svak posisjon og neppe vil reise søksmål mot innleier, selv om vedkommende mener innleien er ulovlig. “Bråkmakere” som reiser søksmål mot innleiebedriften vil nok frykte at det blir vanskeligere å få nye oppdrag.

I noen tilfeller kan arbeidstakeren tenkes å være ute etter et kortvarig oppdrag, og har ingen interesse av å kreve at stillingen gjøres permanent. Det kan likevel være like uheldig for arbeidsmiljøet hos innleier. Derfor er det fornuftig at fagforeningen kan reise søksmål.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?