YS ut med kraftig kritikk av dansk LO

Oppsagte SAS-ansatte må akseptere andre betingelser i de nyopprettede selskapene på grunn av en avtale med en dansk fagforening. – Dette må jo bryte med kjerneverdiene i et fagforeningsmedlemskap, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

- Lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst, advarer  YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Skjæggerud mener den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU) har lagt til rette for SAS’ planer om å undergrave alle organiserte SAS-ansatte i Norden. YS retter kraftig kritikk mot både FPUs moderorganisasjon og LOs danske søster, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

– Det er totalt uakseptabelt og uforståelig at dansk LO kan sitte stille og se på at deres eget medlemsforbund bidrar til å undergrave opparbeidede rettigheter, sier Skjæggerud.

Ansattes vilkår styrt av tariffavtalen med FPU

Avtalen mellom FPU og SAS Connect ble inngått i januar 2020. Den skal ha inneholdt atskillig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det SAS-pilotene ville akseptert i Norge og Sverige.  

SAS informerte om at de måtte kvitte seg med inntil fem tusen ansatte. I fjor kom opprettelsen av datterselskapene SAS Link og SAS Connect, hvor det ansettes på nytt. I Connect er de ansattes vilkår styrt av tariffavtalen danske FPU har inngått med SAS.

– En dårlig avtale, inngått med et bitte lite forbund med svært få medlemmer, og som nærmest virker å være diktert av arbeidsgiver. Avtalen brukes her for å tvinge alle de andre ansatte til å godta langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår, hevder Skjæggerud.

YS har kontaktet dansk LO og forventer reaksjon

– Når SAS hele tiden påstår at de følger spillereglene i den nordiske modellen ved at de har avtale med FPU, gjør de det utrolig vanskelig for andre ansatte å drive normal fagforeningsvirksomhet, påpeker Skjæggerud.

– Vi har vært i kontakt med LOs danske søster, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Vi forventer at danskene tar grep. Dette må jo bryte med kjerneverdiene i et fagforeningsmedlemskap, mener Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?