YS fornøyd med at Regjeringen utvider pemitteringsperioden

– Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge de kan være permittert, og har risikert å bli helt arbeidsledige fra mars måned. Derfor er vi fornøyd med at Regjeringen imøtekommer kravet vårt om å utvide den maksimale permitteringsperioden frem til 1. juli, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

Forrige uke advarte YS-leder Erik Koollerud om at mange nærmer seg grensen for hvor lenge de kan være permittert, og at de dermed risikerer å bli helt arbeidsledige. Derfor ba YS Regjeringen om å utvide permitteringsperioden utover 52 uker og frem til sommeren.

– Det blir stadig tydeligere at koronapandemien vil prege arbeidslivet hele det kommende halvåret. Det er tilsynelatende lys i enden av tunnelen. Utvikler vaksineprogrammet seg som forventet, er det gode muligheter for at vi kommer tilbake til normal tilstand innen rimelig tid, men vi må ikke feile på oppløpssiden, uttalte YS-leder Erik Kollerud i henvendelsen til arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

– Nå forventer vi at Regjeringen forlenger den forhøyede dagpengesatsen tilsvarende, poengterer YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?