Hege Herø

Hege er fagansvarlig for likestillingspolitikk og inkluderende arbeidsliv (IA).