Arbeidsretten: - Usaklig advarsel til YS-tillitsvalgt

Arbeidsretten har kommet frem til at Equinors advarsel til YS-tillitsvalgte Idar Martin Herland er usaklig. Herland fikk advarselen fordi han ikke ville beklage et leserbrev mot ledelsen i den såkalte «Røykesaken.

YS-leder Erik Kollerud.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

YS og YS-forbundet SAFE har saksøkt NHO med påstand om at advarselen mot tillitsvalgte Idar Martin Herland, elektriker på oljeplattformen Kristin og lokal tillitsvalgt for YS-forbundet SAFE, var tariffstridig og måtte slettes.

Mandag kom dommen fra Arbeidsretten, som ga YS, YS-forbundet SAFE og tillitsvalgte Idar Martin Herland medhold. Advarselen var usaklig. En enstemmig arbeidsrett har konkludert med at Herland har uttalt seg som tillitsvalgt, og ikke som ansatt. Retten viser til at han tar opp en sak det er naturlig for tillitsvalgte å engasjere seg i.

– Dette er en viktig prinsipiell sak for alle tillitsvalgte om grensen for deres ytringsfrihet og når arbeidsgiver kan straffe en tillitsvalgt for offentlige ytringer, sier YS-leder Erik Kollerud.

Dette er «Røykesaken» som utløste striden

For to år siden var det stor aktivitet i Facebooksiden «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel». Dette skjedde etter at ledelsen i Statoil byttet ut sosiale røykerom med små røykeskur for korte røykepauser. De ansatte mente røykeloven åpnet for å beholde de gamle røykerommene og hevdet Statoil misbrukte styringsretten.

SAFE-tillitsvalgt Idar Martin Herland Herland skrev dermed et innlegg i Stavanger Aftenblad: «Misnøyens beger renner over!». Her omtalte han ledelsen i Statoil (nå Equinor) som «arrogante» og «kunnskapsløse om lokale forhold».

Herland hevdet at frustrasjonen på Facebooksiden «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel» bare et var et symptom på et større problem, nemlig at «trepartssamarbeidet har strandet».

Herland mente det ikke bare gjaldt «røykesaken», men mer generelt: «For dessverre er beslutningstakerne i Norges største selskap akkurat like arrogante og kunnskapsløse når det gjelder det å styre risiko for storulykker.»

Ble kalt innpå teppet, men nektet å beklage seg

Innlegget provoserte ledelsen i Equinor, som kalte Herland inn på teppet. Equinor mente han hadde brutt lojalitetsplikten og at formen i innlegget var «en hatefull beskrivelse av arbeidsgiver».

Herland ble bedt om å beklage seg, noe han nektet. Dermed fikk han en skriftlig advarsel, der det kom frem at det kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet.

YS-lederen: – Man skal ikke straffes for saklig uenighet

Nå har altså Arbeidsretten kommet frem til at advarselen som ble gitt Herland 1. februar i 2018 er i strid med hovedavtalen.

– Selv om tillitsvalgte har en spesiell posisjon, med hensyn til informasjon og kunnskap om arbeidsgivers virksomhet, tilsier ikke det at det skal gjelde en særskilt begrensning for deres ytringsfrihet. Vi er glad for at Arbeidsretten støtter oss i dette synet, sier YS-leder Erik Kollerud.

I dommen slår Arbeidsretten fast at selve ideen bak ytringsfriheten, om at ytringer skal møtes med ytringer, også står seg i denne saken. Uønskede ytringer skal møtes med saklig informasjon og korrigerende motinnlegg. Ikke med formelle sanksjoner overfor arbeidstakernes representanter.

– Den norske arbeidslivsmodellen bygger på partssamarbeid, medvirkning og tillit. Det skal være stor takhøyde for å si ifra når man opplever at ting ikke er som de skal. Man skal ikke straffes for saklig uenighet. Det slår denne dommen fast, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?