- Høyesterettsdom med stor betydning

– Høyesteretts avgjørelse har stor betydning også for andre som risikerer å miste retten til AFP i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS gratulerer Bente Wigaard og Finansforbundet med fullt gjennomslag i Høyesterett. Foto: Sjur Anda/Finansfokus

Høyesterett har gitt Finansforbundet og YS fullt medhold i påstanden om at tap av AFP (avtalefestet pensjon) er relevant ved såkalt «valgrettsvurdering» ved virksomhetsoverdragelse. Det vil si at den ansatte har rett til å velge å bli hos gammel arbeidsgiver, eller følge med over til ny når virksomheten overdras til annen eier.

– YS gratulerer Bente Wigaard og Finansforbundet med gjennomslaget i Høyesterett, sier Berland.

Bakgrunnen for saken er Finansforbundets medlem Bente Wigaards og hennes årelange kamp i rettsvesenet for å beholde retten til AFP. Saken kom opp som følge av at hennes arbeidsplass DNB Næringseiendom ble overdratt til ny eier.

Uenigheten endte i Høyesterett. I begynnelsen av oktober kom kjennelsen: Finansforbundet og YS fikk medhold i påstanden om valgrett ved virksomhetsoverdragelse på vegne av Bente Wigaard. DNB, NHO og Finans Norge tapte dermed på det sentrale spørsmålet i saken, nemlig om tap av AFP skal kunne gi grunnlag for valgrett.

Høyesterett slår fast at Wigaard fortsatt er ansatt i DNB Næringseiendom og at hun ikke mister retten til AFP. Dermed har Wigaard sikret sin økonomiske fremtid, etter mange år med stor usikkerhet og bekymringer.

– Dommen vil også kunne få konsekvenser utover Wigaards sak. Mange er omfattet av AFP-ordningen, og en god del av disse kan påberope seg valgrett dersom de blir utsatt for virksomhetsoverdragelse, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?