YS reagerer på utspill om arbeidstid

FrP og Venstre vil at også uorganiserte bedrifter skal gis unntak fra bestemmelsene om arbeidstid. – Alvorlig undergraving av organisasjonenes og tillitsvalgtes vernerolle, konstaterer YS-leder Jorunn Berland.

En ansatt bruker stemplingsur. Klokke over stemplingsautomaten. Foto:  Gorm Kallestad/Scanpix
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/Scanpix

I dag er det bare organiserte bedrifter som innvilges unntak fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid.

Utspillet fra FrP og Venstre kommer i forbindelse med utbyggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Hovedentreprenøren AF får etter avtale med arbeidstakerorganisasjonen adgang til å fravike reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. En av underleverandørene har trukket seg fordi de ikke får den samme adgangen siden de mangler tariffavtale.

 

Bedrifter med tariffavtale kan avtale unntak fra reglene om arbeidstid

– Dette er et godt eksempel på at partssamarbeidet fungerer. Har man en tariffavtale, kan man avtale unntak fra arbeidstidsreglene når det er behov for det og begge parter er enige. Har man ikke tariffavtale, må man følge arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier Berland.

– Det er en grunn til at det er slik. Arbeidsmiljøloven og bestemmelsene om arbeidstid skal sørge for at alle har et trygt, godt og bærekraftig arbeidsliv. Så vil det være enkelte tilfeller der arbeidstiden utvides i perioder, eller man ønsker andre turnusordninger. Det er helt i orden, men da må det være reell enighet om det på arbeidsplassen og det må skje gjennom avtaler som også inneholder ordninger som sikrer de ansatte kompenserende hvile. Slike avtaler er det arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte som inngår, poengterer Berland.

 

YS mener FrP og Venstre bør jobbe for å styrke organiseringen

YS-lederen frykter at useriøse og utenlandske aktører vil få større innpass i bygge- og anleggsnæringen hvis det nærmest blir fritt fram for å pålegge ansatte andre arbeidstidsordninger uten avtale.

– Dette er en næring som allerede har store utfordringer med useriøse aktører. FrP og Venstre bør heller jobbe for å styrke organiseringen i bransjen, sier Berland.

Berland stiller også spørsmålstegn ved FrP og Venstres alternativ til dagens ordning.  FrP og Venstre vil at Arbeidstilsynet skal vurdere forsvarligheten i unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.I dag er det arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte som vurderer dette.

– Det er interessant at FrP og Venstre vil gi Arbeidstilsynet stadig nye oppgaver, når budsjettet kuttes år for år gjennom den såkalte effektiviseringsreformen. Dette henger ikke sammen, poengterer YS-leder Jorunn Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?