Særaldersforhandlinger

YS består av 13 forskjellige forbund, med til sammen 224 000 medlemmer. Vi gir deg oversikten over alle YS-forbundene, sammen med kontakt- og innmeldingsinformasjon.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

– Dette er det vesentlige for YS i disse forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, som er YS sin forhandlingsleder i dagens møte i ASD.

– Vårt mål med disse forhandlingene er å sikre at de som er i en stilling med særaldersgrense på det tidspunktet hvor de når denne aldersgrensen, får en alderspensjon på linje med kolleger uten særaldersgrense. Det var sikret under brutto sluttlønnsregimet – vi må sikre at de heller ikke kommer dårligere ut under påslagspensjonsregimet.

Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er født før 1963, beholder dagens regler, dvs. særaldersgrensen og retten til særalderspensjon fram til 67 år.

Denne avtalen vi nå skal forhandle skal tilpasse regelverket for personer født i 1963 eller senere. Avtalen skal ikke gir føringer for hvilke stillinger som i framtiden skal har særaldersgrense.

Det blir formelle forhandlingsmøter onsdag 23. oktober og avsluttende forhandlingsmøte onsdag 30. oktober. Målet er at en avtale skal være på plass til 1. november.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?