Står du utenfor?

Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert.  YS og YS-forbundene forhandler blant annet om lønn, arbeidstid og ferie på vegne av deg.

En kvinne står alene på gata.
Du står sterkere i arbeidslivet når du er organisert. YS og YS-forbundene forhandler blant annet om lønn, arbeidstid og ferie på vegne av deg. Illustrasjonsfoto: YS/Erik Norrud

Over halvparten av de som jobber er organisert, altså medlem av et forbund eller fagforening. Vi tar ansvar og sier fra når omstilling eller nedbemanning rammer. Vi griper inn hvis det blir umulig å få fast jobb. Eller når pensjonsordninger blir angrepet.

Du står sterkere i forhold til din egen arbeidsgiver når du er organisert. De tillitsvalgte er opptatt av dine rettigheter på arbeidsplassen. Du får også profesjonell, juridisk hjelp hvis du kommer i trøbbel.

Du kan få råd og hjelp til

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Etter- og videreutdanning
  • Ferierettigheter
  • Lønnsutvikling
  • Medbestemmelse
  • Oppsigelsesvern
  • Permisjonsrettigheter

Som medlem av ett av våre 17 YS-forbund er du også med i YS, og bidrar til et tryggere arbeidsliv for deg selv og andre.

Synes du det er for dyrt å være medlem av et YS-forbund? Det kan bli dyrt å stå alene. Dessuten sparer du store beløp på å benytte deg av YS Medlemsfordeler.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?