Utsetter avklaring av særaldersgrenser

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense utsettes. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

F.v.: Unios leder Ragnhild Lied, første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik og YS-leder Erik Kollerud har valgt å utsette fristen for å bli enige om alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor. Foto: Siv M. Bjelland/Delta

Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense.

– Vi vil arbeide frem en god, langsiktig løsning. Til det trenger vi mer tid og velger derfor å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Det har vært krevende forhandlinger. Vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

– Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unios leder, Ragnhild Lied.

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018, som begge parter skrev under på, heter det at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?