YS vil ha pensjon fra første krone og første dag

Pensjon fra første krone kan gjør at alle arbeidstakere kommer bedre ut av det, mener YS. – Derfor må vi opprettholde dagens sparesats på to prosent, sier YS-leder Erik Kollerud.

Arkivfoto: YS

En arbeidsgruppa, nedsatt av Finansdepartementet i fjor, har utredet tjenestepensjon fra første krone. Nå kommer rapporten.

Arbeidsgruppa har regnet på dette:

  • Konsekvensene av å gi pensjon fra første krone.
  • Konsekvensene av å åpne pensjonsordningene for arbeidstakere under 20 år og i stillinger under 20 prosent.

– I dag er det slik at rundt en million arbeidstakere ikke tjener opp tjenestepensjon på de første hundre tusen kronene av lønna. Over 160 000 ansatte får ikke pensjonssparing fordi de er for unge, eller går i for små stillinger, forklarer Nina Skrove Falch, YS’ sjeføkonom og medlem av arbeidsgruppa.

– Pensjon fra første krone og første dag vil bety mye for veldig mange. Det vil særlig løfte pensjonen til lavtlønnsgruppene, påpeker hun.

Partene er uenige om hva som er rett medisin

Arbeidsgruppa er ikke enige om et forslag til løsning:

YS og LO vil utvide dagens minimumssats på to prosent, slik at den gjelder alle arbeidstakere og for hele lønna.

Arbeidsgiversiden går på sin side inn for et kostnadsnøytralt alternativ. Det innebærer at sparesatsen i loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må reduseres til 1,6 prosent.

Arbeidsgiversiden vil også ha kriterier for medlemskap i pensjonsordningene som holder de minste og korteste arbeidsforholdene utenfor.

YS-lederen: – Det er uaktuelt å kutte i sparesatsene i OTP-loven

– For oss er dette enkelt, påpeker YS-leder Erik Kollerud.

– Pensjon fra første krone betyr rett og slett at arbeidstakere skal ha pensjonssparing fra første krone.

YS-lederen understreker at det er uaktuelt å kutte i sparesatsen i OTP-loven: – Det vil føre til at mange arbeidstakere får dårligere pensjon enn i dag, sier Kollerud.

– Dette er viktig for oss og våre medlemmer. Vi kommer til å engasjere oss i hvordan Regjeringen følger opp rapporten fra arbeidsgruppa, lover han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?