1. mai-hilsen fra YS-lederen

Kjære venner – gratulerer med dagen! 1. mai er en dag vi ser tilbake på kampene vi har vunnet, men er også en dag for å løfte blikket fremover mot utfordringene.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– Dette er dagen vi reflekterer over det historiske ansvaret som ligger på våre skuldre. De som har gått foran oss, har etterlatt oss et samfunn der tillit, likhet og trygghet har vært bærebjelker for samfunnsutviklingen. Det har vært en gradvis utvikling fra folketrygdens spede begynnelse, til dagens Norge – med trygghet for arbeidstakere i hele landet, og der mennesker har frihet og muligheten til å leve gode liv.

– Vi skal ikke ta dette for gitt. Norge er i en utfordrende tid. Skyhøy inflasjon, stigende rente og mange års reallønnsnedgang gjør hverdagen ekstra utfordrende for de fleste. Mange sliter med å få endene til å møtes. Samtidig går norsk næringsliv godt, selskaper har store overskudd og lederlønningene vokser. Streiken vi har lagt bak oss var helt avgjørende for å sikre at hele laget er med på utviklingen. YS kunne ikke akseptere en situasjon der enkelte grupper ble hengende etter, mens toppledere i næringslivet har rekordhøy lønnsvekst og utbytte.

– Gjennom streiken oppnådde vi et resultat som var langt bedre for yrkesgrupper med lavere lønninger. Det er viktig i seg selv, men det er også viktig for samfunnsutviklingen over tid. Det rett og slett avgjørende for å bevare den norske modellen.

– Hvis store grupper i samfunnet blir hengende etter i lønnsutviklingen og ikke får ta del i de verdiene som skapes, får vi større og større forskjeller i samfunnet.

– Selv om mye går bra i Norge, vil utfordringene fremover kreve at vi vitaliserer samfunnsmodellen vår. Partene har et særlig ansvar å ta samfunnsutviklingen på alvor, og sikre forutsigbarhet og trygghet for både bedrifter og arbeidstakere inn i fremtiden. Vi må sikre at alle arbeidstakere får en lønn å leve av, flere arbeidsplasser og sikre et bærekraftig velferdssamfunn for alle. Svaret på den vanskelige tiden vi er inne i kan oppsummeres med tre ord: tillit, likhet og trygghet.

– I tillegg til utfordringer hjemme, opplever vi også en urolig verdenssituasjon. I fjor gikk et av våre naboland til full angrepskrig mot en annen nabo. Russlands invasjon av Ukraina, har helt naturlig satt beredskapspolitikk på agendaen her hjemme i Norge.

– YS er også opptatt av dette. Et trygt samfunn forutsetter at vi er forberedt på kriser som kan inntreffe. Utfordringene er mange og stiller krav til hvordan beredskapsplaner utformes og implementeres.

– Vårt budskap er tydelig: Samfunnssikkerheten og den totale beredskapen involverer flere enn vi tror. Vi løser ikke kriser alene, men i fellesskap med hverandre.

– Tidligere kriser har vist oss at hele samfunnet har en rolle i samfunnssikkerheten og beredskapen. God beredskap krever at ulike yrkesgrupper øver og snakker sammen for å være best mulig forberedt på kriser, og samfunnet må evne å mobilisere alle ressurser når krisen inntreffer. Da må fellesskapet mobiliseres.

– Hver dag går tusenvis av YS-medlemmer på jobb for å trygge Norge. På arbeidstakersiden er YS hovedorganisasjonen som representerer den største bredden av arbeidstakere i ulike virksomheter. Våre yrkesgrupper utgjør en essensiell del av både samfunnssikkerheten og den totale beredskapen i Norge. Vi er totalberedskapen!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?