God sommer fra YS-ledelsen

– Nå som vi er halvveis i 2020 og står ved inngangen til en velfortjent ferie, er det fint å kunne heve blikket litt; å se både bakover og fremover.

F.v.: 1. nestleder Hans Erik Skjæggerud, YS-leder Erik Kollerud og 2. nestleder Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen/Negotia

– Så langt har ikke dette året svart til nærheten av forventningene. Sammen med ansatte og tillitsvalgte hadde mange virksomheter lagt planer for året; om hva som skulle prioriteres og hvilke mål som skulle nås. I mars snudde alt. En pandemi rammet arbeidsplasser, lokalsamfunn, land, kontinenter og verden. Omtrent på samme tid. Den mest dramatiske og raskeste omveltningen av samfunnet i vår tid ble en realitet. Mer enn 400 000 norske arbeidstakere mistet jobben. De som beholdt sin jobb, fikk oppgaver de aldri har stått overfor før.  

 – I lys av dette er det imponerende å se hvor vi er i dag, tre måneder etter at alt braket løs. Arbeidsledigheten er fortsatt rekordhøy, selv om den har falt markant den siste tiden. Mange arbeidstakere og YS-medlemmer står i en vanskelig situasjon.

 – Smittevern og beredskap ligger nå på et nivå vi ikke har sett i nyere tid. Det er nødvendig, siden trusselen om smitte vil henge over oss i lang tid fremover. Mer og mer åpnes gradvis opp igjen, og utsiktene til en høst, hvor aktiviteten tar seg opp og flere kommer i arbeid, ser lysere ut enn på lenge. 

 – I tillegg til alle de nye utfordringene som fulgte i kjølvannet av pandemien, har den bidratt til å forsterke alle de utfordringene vi jobbet med før koronapandemien brøt ut. Utsatte grupper, som unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne, har nå større utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet enn tidligere. Økende forskjeller, som vi var bekymret for tidligere, har bare forsterket seg. Sysselsettingsgraden har svekket seg ytterligere. Listen er ikke uttømmende og mange flere kunne vært nevnt.

 – Selv om utfordringene er store og kan virke uoverkommelige, har vi det største og viktigste verktøyet som kan håndtere dette: Den norske samarbeidsmodellen. Trepartssamarbeidet har vist sin styrke gjennom denne vanskelige tiden.

– Viktige tiltak er utviklet i tett samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerne. Selv om tiltakene ikke har vært perfekte, har de bidratt til å dempe virkningene av krisen. Lokalt på arbeidsplassene har arbeidsgivere og arbeidstakere mange steder jobbet godt sammen og løst utfordringene ettersom de har oppstått. Det har bidratt til å dempe skadevirkningene på norsk økonomi. Og det har bidratt til at smitten i befolkningen har latt seg begrense. Samarbeidsmodellen har også gjort at de som har blitt syke har fått den beste behandlingen i verden.

– Resten av 2020 og 2021 blir spennende og krevende, men først kommer sommerferien. Heldigvis, som vanlig. De fleste skal nå senke skuldrene og nyte noen velfortjente fridager sammen med venner og familie.

– I år, som før, vil det være mange som må jobbe gjennom sommeren. Disse har kanskje en viktigere rolle enn noen gang, med å levere gode tjenester, service, trygghet og helse til ferierende nordmenn.

 God sommer!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?