Samarbeidsavtale som skal styrke tilbud for ledere i YS

Torsdag 25. juni signerte YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Mitt LederUnivers en formell samarbeidsavtale, som sparker i gang en pilotperiode som går fra 15.august til 31.desember 2020.

Salgsleder og fasilitator ved Mitt lederunivers, Susanne Slaatsveen og Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS. Foto: Kjetil Haave

En ny milepæl er nådd i samarbeidet mellom YS og Mitt LederUnivers AS. Etter en lengre periode der vi har utredet et samarbeid gjennom en intensjonsavtale, gikk partene ett skritt videre og setter i gang en pilotperiode som går fra 15.08.-31.12.2020. Her vil 30 personer få full tilgang til alt som ligger av kompetanse i vårt digitale univers for ledere. Vi vil samarbeide tett med gruppen i testperioden og vil legge ut ytterlige målrettede digitale konsepter. Vi vil evaluere tett med gruppen underveis. I tillegg vil alle YS sine ca 40.000 ledermedlemmer få tilgang til universets ulike tilbud med en rabatt på 30 %. På slutten av året vil YS på nytt se på om avtalen går over i tett og formelt samarbeid i årene som kommer.

Partene er meget fornøyd med at samarbeidet er tatt et steg videre og ser frem til en fruktbar kompetanseperiode i månedene som kommer.

Salgsleder og fasilitator ved Mitt lederunivers, Susanne Slaatsveen, Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS og Goran Scekic, rådgiver i YS. Foto: Kjetil Haave

For spørsmål om avtalen:

Mitt LederUnivers: Susanne Slaatsveen, tlf 90880991, epost: susanne@mittlederunivers.no

YS: Goran Scekic, rådgiver: goran.scekic@ys.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?