Bli med på gratis kurs om kunstig intelligens

Nå kan du delta på et nettbasert innføringskurs på norsk om kunstig intelligens. Kurset er gratis.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Fra 29. april er kurset «Elementer med kunstig intelligens» tilgjengelig via denne lenka.

Under koronapandemien har digitalisering og digital teknologi blitt helt nødvendige arbeidsverktøy. Det er høy etterspørsel etter nettbaserte tjenester. Bedrifter må tilpasse seg ny teknologi og nye forretningsmetoder over natta. Og veldig mange klarer omstillingen med glans. Kunstig intelligens vil endre måten vi jobber på, og vil påvirke eller totalt forandre mange næringer.

– Denne teknologien vil endre måten vi jobber på. Kanskje vil den snu opp ned på like mye som elektrisitet og internett har gjort tidligere? Kunnskap om kunstig intelligens bør ikke være forbeholdt spesielt interesserte. Vi bør alle kunne litt, mener YS-leder Erik Kollerud og oppfordrer flest mulig til å ta det gratis kurset.

Kurset er en del av Regjeringens strategi for kunstig intelligens.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?