CRI respons - sikkerhet og beredskap

KORT OM CRI RESPONS:

  • CRI Respons er en totalleverandør av tjenester innenfor sikkerhet og beredskap.
  • De hjelper bedrifter å være godt forberedt før, under og etter en alvorlig hendelse eller krise.
  • De digitaliserer, standardiserer, forenkler og reduserer kostnader for våre kunder ved å samle alle dokumenter og tjenester relatert til sikkerhet og beredskap i en digital plattform.

Vårt 24/7 beredskapssenter «CRISOC» tilbyr:

  • Outsourcing av tjenester og beredskapsorganisasjon innenfor sikkerhet og beredskap
  • Bidrar med bistand til kartleggingen og implementere dette i digitale verktøy
  • Bidrar som fasilitator eller kriseleder og igangsette avtalte tiltak for å håndtere hendelsen/krisen effektivt.

De bistår bedrifter å være complient innenfor sikkerhet og beredskap samt tilby løsninger for å konvertere dokumentasjon. planverk og rutiner mange har i excel format, over til et digitalt verktøy som gjør at man enkelt kan igangsette tiltak og dele informasjon.

tabell

CRI Respons leverer nå en medlemsfordel til YS sine forbund og medlemmer gjennom Mitt LederUnivers.

Les mer om Medlemsfordelen her.

Vi håper dere ser muligheter og vil takker ja til et møte med CRI Respons for en kort presentasjon av de og deres tjenester.

Ta gjerne kontakt med meg på telefon 90880991 eller mail: susanne@mittlederunivers.no.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?