Dette er YS krav til NHO: Kjøpekraften må sikres

Onsdag leverte YS sine krav til NHO i frontfagsoppgjøret. – Det er viktig for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer ansatt i bedrifter tilsluttet NHO, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

 

 

Før påske mottok Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO, kravene fra YS Privats leder, Eirik Bornø. NÅ møtes partene til mekling, med fare for streik. Foto: Liv Hilde Hansen

– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Derfor venter vi god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen krever vi at kjøpekraften må opprettholdes i privat sektor, sier Bornø.

YS Privat krever også at alle de som er permittert i løpet av pandemien skal kunne delta i opplæring og kompetansetiltak i den tiden de er permittert.

– Vi må sikre at de som nå er permittert står enda bedre rustet til å møte en ny normalsituasjon etter pandemien, sier Bornø.

– Klimakrise, eldrebølge, digitalisering og globalisering er fortsatt de store utfordringene. Det siste året har bare understreket behovet for å satse på livslang læring og sikre at arbeidstakerne har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft de neste tiårene. Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må sees i sammenheng, påpeker han.

Forhandlingene omfatter om lag 15 000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Delta, Negotia, Parat, Safe og YTF. 24. og 25. mars er satt av til forhandlinger mellom YS Privat og NHO.  En eventuell mekling vil foregå 9. og 10. april.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?