Diskuterte statsbudsjettet i regjeringens kontaktutvalg

Statsminister Erna Solberg informerte om statsbudsjettet for 2020, da hun innkalte partene til møte i regjeringens kontaktutvalg. YS-leder Erik Kollerud uttrykte stor tro på norsk økonomi, men sa at han hadde forventet at Regjeringen hadde brukt neste års statsbudsjett til å investere og omstille for fremtiden.

Statsminister Erna Solberg hilser på YS-leder Erik Kollerud under tirsdagens møte om statsbudsjettet. Foto: Liv Hilde Hansen

Sammen med de andre partene i arbeidslivet møter YS-leder Erik Kollerud fast i regjeringens kontaktutvalg, som ledes av statsministeren. I tillegg til representanter for hovedorganisasjonene i arbeidslivet, møter som regel finansministeren og arbeidsministeren, i tillegg til andre statsråder.

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet er forankret i regjeringens kontaktutvalg og ble opprettet allerede i 1962.

– Regjeringens prioriteringer gjør at vi ikke får tilstrekkelig styring på de store omstillingene landet står overfor. Norge skal gjennom både en grønn og en teknologisk omstilling, som må skje på en sosialt ansvarlig måte. Da må pengebruken dreies mer mot digitalisering, kompetanse, inkludering og klima. Vi savner at Regjeringen tar tydeligere grep og viser vei, mener Kollerud.

YS-lederen sier han er fornøyd med at Regjeringen utviser en ansvarlig oljepengebruk.

– YS er ikke enig i at maksimumssatsen for eiendomsskatt bør reduseres, eller at drivstoffavgiften settes ned. Likevel er vi fornøyd med at vi ikke finner store skatteletter i statsbudsjettet, som først og fremst vil komme de med høye inntekter til gode, påpeker Kollerud.

Sammen med de andre partene i arbeidslivet møter YS-leder Erik Kollerud fast i regjeringens kontaktutvalg, som ledes av statsministeren. I tillegg til representanter for hovedorganisasjonene i arbeidslivet, møter som regel finansministeren og arbeidsministeren, i tillegg til andre statsråder. Foto: Liv Hilde Hansen
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?