Diskuterte statsbudsjettet

– Den sosiale profilen i budsjettet burde vært sterkere. Det sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud da han møtte i regjeringens kontaktutvalg for å diskutere statsbudsjettet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hilser på YS-leder Hans-Erik Skjæggerud under møtet i regjeringens Kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

– Vi lever i en turbulent tid, den økonomiske politikken er satt på store prøver og folks levekår rammes. Lyspunktet er at ledigheten har holdt seg lav og at de fleste har hatt jobb, uttaler Skjæggerud.
Han viser til at norsk økonomi har fått drahjelp av gode tider på sokkelen og i deler av eksportindustrien. Samtidig har det gått betydelig tregere i bygg og anlegg og i varehandelen. Her har en del allerede mistet jobben.

Dagen etter at regjeringen Støre la frem sitt for slag til statsbudsjett for neste år, var det kalt inn til møte i regjeringens Kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Her møter både YS, LO, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden og NHO, Virke, Spekter og KS på arbeidsgiversiden.

Kontaktutvalget ble opprettet av selveste Einar Gerhardsen i 1962. Statsbudsjettet og økonomien foran inntektsoppgjørene er faste temaer på disse møtene, avhengig av når på året partene møtes.

Bekymret over manglende satsing på beredskap

Det bekymrer YS-lederen at det ikke satses nok på samfunnssikkerhet- og beredskap:

– Området løftes frem som en budsjettvinner. Det har blitt bevilget mye penger, men bare en liten del av dette går til reelle satsinger, påpeker han.

– Forsvaret står i en personellkrise, som etter YS’ mening ikke blir håndtert godt nok i forslaget til neste års statsbudsjett. Det samme kan vi si for Politiet, Tolletaten, Kriminalomsorgen og Arbeidstilsynet – som alle er en del av totalberedskapen. Bevilgningene er ikke store nok, gitt de store behovene disse etatene har, advarer Skjæggerud.

YS mener oljepengebruken er godt tilpasset den økonomiske situasjonen

Rentemedisinen er kraftig, og den virker med et tidsetterslep. Verken Norges Bank eller andre kan med sikkerhet vite om vi tåler den dosen vi har fått til nå, i følge YS’ sjeføkonom Merete Onshus, også hun til stede i Kontaktutvalget mandag morgen.

– Her ligger den største usikkerheten i dagens situasjon. Gitt usikkerheten, og at ledigheten er på vei opp, mener jeg oljepengebruken i statsbudsjettet er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Han er derimot ikke fornøyd med den sosiale profilen på regjeringens forslag til statsbudsjett:

– Skattelettelsene til de med lave og middels inntekter er ikke store nok. Jeg er også skuffet over at barnetrygden ikke er justert opp, sier han og peker på at barnetrygden har stått helt stille i mange år.

Gjennomslag for styrking av ordningen med fagbrev på jobb

– På den positive siden vil jeg berømme regjeringen for å styrke ordningen med fagbrev på jobb. Vi i YS har etterlyst dette lenge. Dette er et tiltak som bidrar til at flere oppnår den kompetansen arbeidslivet spør etter, mener Skjæggerud.

– Også satsningen på økt sysselsetting er veldig positivt, med støtte til ungdomsgarantien og satsningen på arbeidsmarkedstiltak, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?