Hans-Erik Skjæggerud: - Vil bidra til å endre YS

– Jeg ønsker å være en tydelig leder og vil alltid at de jeg snakker med raskt skal vite hva jeg mener, forteller Hans-Erik Skjæggerud, frikjøpt nestleder i YS.

YS-leder Erik Kollerud, (t.h.) sammen med 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud .
YS-leder Erik Kollerud, (t.h.) sammen med 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud . Foto: Thomas Brun/Scanpix

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat

– På hvilken måte vil YS endre seg med den nye ledertrioen i spissen?
– Forhåpentligvis vil vi umiddelbart oppleves som mer tilgjengelig for de 13 medlemsforbundene. Over tid er målet at YS-familien står sterkt og tydelig sammen om å løse alt av felles oppgaver og utfordringer, fra drift til politikk.

– Hvordan skal man samarbeide mer og bedre på tvers av forbundene?
– Første bud er tillit. Vi må komme dit at vi tror de andre i YS-familien har de beste intensjonene for fellesskapet. Da må vi jobbe mer sammen, møtes og snakkes oftere. Når tilliten mellom hverandre er der, som jeg forøvrig mener er bedre i YS enn noen gang tidligere, vil vi mye lettere oppnå å lykkes sammen om oppgaveløsing.

– Er “forbundsløst YS” i og med dette igjen på agendaen?
– Nei, det er hverken på agendaen eller et mål. Vi kan oppnå de samme effektene av å utvikle et tett og godt samarbeid mellom forbundene. Struktur og organisering er bare verktøy for å oppfylle formålet vårt. Målet må være at medlemmene har et så godt tilbud som mulig. Da må vi samarbeide. Om dette samarbeidet fører til en annen struktur og organisering i fremtiden vil det være fordi det er det beste verktøyet.

– Hvorfor takket du ja til vervet?
– Fordi jeg vil bidra til å endre YS.

– Hva blir din rolle i praksis?
– Vi har ikke kommet så langt som å fordele oppgavene, og kanskje blir vi ikke å dele skarpt heller. Både Erik og jeg er allroundere og liker spennet mellom intern organisasjonspolitikk og eksternt politisk arbeid.

– Hva blir forskjellen mellom å være Parat-leder og 1. nestleder i YS?
– Jeg har vært nestleder før og vet at det er stor forskjell mellom dette og ledervervet. Som leder har du ingen å rådføre deg med oppover og du må alltid være beredt på å ta en endelig beslutning. Slik vil det også være i YS. Selv om både jeg og Erik er vant til å være ledere i egne forbund kan det bare være en leder i YS av gangen.

– Hvordan er du som leder?
– Jeg ønsker å være en tydelig leder og vil alltid at de jeg snakker med raskt skal vite hva jeg mener. Om jeg klarer det må andre svare på, men stort sett opplever jeg å få god respons på de mål og strategiene jeg kommuniserer og ønsker at folkene mine skal slutte opp om. Jeg er trygg på meg selv og har stor tillit til de jeg jobber. Det innebærer at jeg ikke har behov for å kjenne til alt som skjer eller alle detaljer i alle prosesser. Min erfaring er at folk som får tillit forvalter dette på en ansvarsfull måte og vil gjøre sitt beste for ikke å skuffe eller bryte denne

– Hvor er YS om ti år?
– Om ti år er YS en fremoverlent, relevant og kraftfull hovedorganisasjon som har betydelig flere medlemmer enn i dag.

– Hvor er du om ti år?
– Det må tiden vise.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?