Hilsen fra YS-lederen på 1. mai

– Å være medlem av en fagforening betyr at du er en del av et fellesskap. Vi er alltid sterkere sammen. Dette fellesskapet er helt avgjørende for å kunne påvirke når lover og regler skal utformes og verdiskapningen skal fordeles. Derfor er en sterk fagbevegelse viktig for oss alle. Nettopp det markerer vi i dag.

YS-leder Erik Kollerud.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

– Millioner av arbeidstakere over hele verden frarøves grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. Det skjer også her hjemme. Derfor er det viktig at vi fortsatt bruker 1. mai til å markere solidaritet – både nasjonalt og internasjonalt, sier YS-leder Erik Kollerud i anledning 1. mai.

– Globalt er 1,4 milliarder mennesker i en såkalt sårbar arbeidssituasjon. Det kjennetegnes ved en svak formell tilknytning til arbeidslivet og større sjanse for vanskelige arbeidsforhold, fattigdom, manglende sikkerhetsnett, manglende representasjon. Dette tallet øker.

– Også her hjemme opplever vi brudd på arbeidstakernes rettigheter, enten det dreier seg om hardt arbeidende arbeidsimmigranter, eller norske arbeidstakere. Arbeidskrimsentrene avdekker stadig nye nettverk der arbeidstakere utnyttes på det groveste, og det rett utenfor stuedørene våre. Det kan vi aldri akseptere.

– Og nettopp i dag mens vi feirer 1. mai kjemper noen av våre medlemmer i SAS for en rettighet mange av oss tar for gitt: Muligheten til å planlegge når vi skal jobbe og når vi kan være sammen med familie og venner. Pilotene i SAS krever forutsigbarhet for fritid og arbeidstid. Slik det er i dag får pilotene vite arbeidstiden for kommende måned to uker i forkant. Det betyr at det ikke er mulig å planlegge tid med familien. YS gir vår fulle støtte til de streikende pilotene.

– 1. mai er også en dag for å markere fagbevegelsens betydning for storsamfunnet. Det spiller en rolle at du er organisert og engasjerer deg i forholdene på arbeidsplassen. Enten du er tilknyttet YS, LO, Unio eller Akademikerne er budskapet det samme: Uten en sterk fagbevegelse forvitrer den norske modellen; en velferdsstat for alle, høy grad av likhet og tillit, en økonomisk utvikling som favner alle, et arbeidsliv med plass til mangfold og balanse mellom jobb og fritid.

– Vi kan og skal ikke stille oss likegyldige til at rettigheter fagbevegelsen har bygget opp over flere tiår blir svekket. Vi må være beredt til å forsvare og holde dem i hevd.

– Ha en god 1. mai!

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?