Historisk pensjonsseier til ansatte i sykehusene

– Kjennelsen fra Rikslønnsmeda er en historisk seier for det organiserte arbeidslivet. Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling, sier en fornøyd leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Torsdag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemda, som har behandlet konflikten i årets sykehusoppgjør. YS Spekter og LO Stat fikk fullt gjennomslag i sine krav om pensjon fra første krone. - Avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier Lizzie Rudd Thorkildsen (til høyre), leder av YS Spekter. Her fra møtet i Rikslønnsnemda torsdag. Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi har hele tiden hevdet at det er diskrimerende og dypt urettferdig å ha en grense på 20 prosent stilling, før man blir meldt inn i pensjonsordningen. Nå har Rikslønnsnemnda gitt oss full støtte, sier leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Rikslønnsnemndas kjennelse 01-2019
Rikslønnsnemndas kjennelse 02-2019

Uenighet om pensjon førte til streik

29. mai i år var streiken i sykehusene ett faktum, etter at YS Spekter og LO ikke ble enige med arbeidsgiverforeningen Spekter i spørsmålet om pensjonsopptjening for en rekke yrkesgrupper i sykehusene.

Spekter har ensidig innført en innmeldingsgrense på 20 prosent stilling før ansatte får opptjening til pensjon.

De ansatte i små stillinger har derfor hverken hatt opptjening til alderspensjon eller vært dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

Regjeringen stoppet streiken 23. juni ved tvungen lønnsnemnd.

Opp til behandling i Rikslønnsnemda

Tirsdag denne uka begynte Rikslønnsnemnda sin behandling av saken. Nemnda har nå besluttet at det ikke skal gjelde noen minstegrense for opptjening til tjenestepensjon. Dermed blir både vikarer og ansatte i små stillinger omfattet av pensjonsordningen i likhet med øvrige ansatte som ikke har lovfestet pensjon.

YS Spekter har hele tiden argumentert med at en minstegrense er feil, diskriminerende og urettferdig.

Lønnsoppgjøret for medlemmer i YS Spekter er for øvrig på linje med frontfaget og det som er gitt i andre oppgjør i Spekter.

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen.

Streiken fikk massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. En rekke forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne ga sin støtte til kravet om pensjon fra første krone.

– Dette er en prinsipiell seier

– Det er historisk at en streik, som avsluttes med tvungen lønnsnemnd, fører til bedre pensjonsordning for de ansatte. Dette er en prinsipiell seier, sier Ruud Thorkildsen.

Flere hundre medlemmer av YS-forbundene Delta og Parat tok pensjonskampen sammen med en rekke LO-forbund og streiket i mai og juni for pensjon fra første krone. Kampen førte frem.

Gir honnør til Rikslønnsnemda

– Vi vil gi honnør til Rikslønnsnemnda som har tatt en reell vurdering og en selvstendig avgjørelse i en prinsipiell og meget viktig sak. De har lyttet til de ansatte og sett urimeligheten i arbeidsgivers standpunkt. Den gruppen som har svakest tilknytning til arbeidslivet, fordi de har små stillinger, blir nå også omfattet av et gode de andre nyter godt av, sier lederen av YS Spekter.

– Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, mener hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?