Hvem er fagorganisert? 

De høytlønte og lavlønte er i mindre grad fagorganisert, viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer. 

En kvinnelig butikkansatt stabler varer inn i hyllene i en matvarebutikk.
Illustrasjon: Terje Bergersen/Negotia

Vi har lenge vært klar over at organisasjonsgraden varierer på tvers av bransje. I en del bransjer med mange lavlønte er organisasjonsgraden lav, for eksempel i hotell og restaurant eller i varehandel, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2023.

Det er også lav andel fagorganiserte i enkelte bransjer med høyere lønnsnivå, som IT-bransjen, se figur 1).

Dette gjenspeiler seg i at organisasjonsgraden er høyest blant dem som tjener «midt på treet», som det framgår av figur 2.

Det at organisasjonsgraden er høyest i offentlig sektor, hvor lønnsspredningen er mindre enn i privat sektor, bidrar trolig også til dette mønsteret. 

Det er også flere andre forskjeller i hvor vi finner de fagorganiserte. Ansatte i små bedrifter er i mye mindre grad organisert enn ansatte i større bedrifter, se figur 3.

Andelen fagorganiserte er høyest blant dem som har vært lenge i nåværende jobb, se figur 4. 

 

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?