Julehilsen fra YS-lederen

2020 går mot slutten. For de fleste skal bli godt å legge dette året bak oss og se frem til å få den normale hverdagen tilbake. Dessverre går mange inn i julen uten jobb. Jeg sender en ekstra tanke til dere. Vi er der for dere, både som medmennesker og som tillitsvalgte.

Christmas Decoration,  Close-Up Of Christmas Tree Balls  (Julpynt,  julgranskulor,  närbild)
Illusrasjon: Michael Skoglund/Bildhuset

2020 har lært oss mye. Vi har sett kraften i den norske samfunnsmodellen; i fellesskapet, dugnadsånden og samarbeidsviljen. Vi har sett et trepartssamarbeid som virkelig har vist sin styrke. Og vi har sett hvor viktig det er med et godt partssamarbeid lokalt.

Jeg vil benytte anledningen til å sende en ekstra honnør til dere som har holdt samfunnshjulene i gang. Dere som sørger for at vi får mat, helsestell, renhold, transport og alt det vi vanligvis tar for gitt.

Jeg vil også gi en honnør til politikerne våre og til helsemyndighetene. De har utført godt lederskap og vist oss hvor viktig demokratiet er i en krise. At åpenhet, debatt, tvisyn og faglighet også er viktig i en krise. At et tydelig, omforent og troverdig budskap til oss innbyggere er nødvendig for å skape oppslutning og tillit.

Tiltakene har spart mange liv. Det kan godt være at evalueringen i etterkant vil vise at det har blitt gjort feil, men når vi sammenligner oss med de aller fleste andre land i vår verdensdel tror jeg vi har gjort mye riktig.

Nå går de fleste av oss inn i en siste, litt roligere uke før julefreden senker seg. Det er oss alle vel unt. 2021 blir forhåpentligvis et år med en langt lysere utgang enn 2020.

Ha en riktig god jul, og ta vare på hverandre! Med vennlig hilsen YS-leder Erik Kollerud

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?