Kampen for LHBT+-rettigheter

I juni var det Pride-markeringer over hele verden. Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, trekker noen konklusjoner etter avslutningen av årets Pride.

Skjæggerud i Pride-paraden 2014. Foto: YS

Skeive lever gode og innholdsrike liv, men spesielt transpersoner og bifile opplever diskriminering på arbeidsplassen og en har en vanskeligere livssituasjon enn andre grupper i befolkningen. Det viser en ny undersøkelse Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte en i forbindelse med Pride.

Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, ser med bekymring på tallene fra Bufdir. Han mener det hviler et spesielt ansvar på fagforeningene som representerer LHBT+-personer.

Fagforeninger er det vanligste foreningsmedlemskapet for LHBT+-personer. Det gir oss et spesielt ansvar, sier Skjæggerud

– Fagforeninger er det vanligste foreningsmedlemskapet for LHBT+-personer. Det gir oss et spesielt ansvar. Vi må få på plass mer treffsikre strategier mot diskriminering. Undersøkelsen til Bufdir er et viktig verktøy for å synliggjøre utfordringene, men vi som representerer arbeidstakere skal skissere løsninger, sier Skjæggerud

Skeive opplever ubehagelige reaksjoner

YS-nestlederen understreker at skeive oftere opplever ubehagelige reaksjoner fordi man bryter med normer for kjønn og seksualitet, og at dette også skjer ved norske arbeidsplasser.

– Undersøkelsen viser at spesielt transpersoner og bifile opplever vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Mange er redd for å være åpen om sin identitet, forteller han.

Nøkkelen ligger hos partene

Skjæggerud ønsker både politisk handling, men også mer bevissthet rundt LHBT+-spørsmål i fagforeningsarbeidet. Han sikter spesielt til regjeringens nye handlingsplan, som blant annet tar for seg endringer i hovedtariffavtalene og mangfoldsrekruttering.

– Nøkkelen for å bygge ned fordommer på arbeidsplassene ligger hos partene. Pride er en viktig markering, men kampen mot diskriminering kjempes spesielt på jobben og i daglig møte med andre, avslutter Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?