Ledig stilling som sjeføkonom i YS

Sjeføkonomen har en nøkkelstilling i YS’ sekretariat, er hovedorganisasjonens spisskompetanse på det samfunnsøkonomiske feltet og er faglig ansvarlig for området.

Foto: Ivan Tostrup

Sjeføkonomen er en viktig rådgiver for YS’ politiske ledelse og styret og representerer YS i sentrale fora på høyt nivå i norsk arbeidsliv.

Stillingen rapporterer til sekretariatssjef.

Vår nye sjeføkonom har ansvar for:

Samfunnsøkonomiske analyser til forberedelse, utforming av og begrunnelse for politikk.
Økonomiske analyser som grunnlag for politiske kommentarer til stats- og nasjonalbudsjett.
Å bistå sektorutvalgene i forbindelse med tariffoppgjør, herunder utarbeide analyser av lønns- og inntektsstatistikk som grunnlag for lønnsforhandlinger.
Å være en premissleverandør i debatten om det nye arbeidslivet og omstillingen av Norge (bla. ny teknologi og grønt skifte).
At samfunnsøkonomiske perspektiver og analyser er inkludert i høringer, utredninger og aktuelle fagpolitiske områder.
Deltagelse i relevante råd og utvalg, herunder TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) og å være rådgiver for YS-leder på andre, sentrale arenaer for partssamarbeid.
Fagansvar for inntekts- og skattepolitikken.

Du er:

Samfunnsøkonom med minst mastergrad og over fem års relevant erfaring fra makroøkonomisk analyse, arbeidsmarked, arbeidsliv og velferdssystem, (særlig inntekts- pensjons- og skattepolitikk).
Samfunnsengasjert og forstår samspillet fag/samfunn/politikk.
En god formidler, som evner å fremstille komplekse sammenhenger enkelt.
Har erfaring med politisk arbeid/politisk styrt organisasjon og er en god relasjons- og nettverksbygger.
Må beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig, og gjerne ha erfaring med media og kommunikasjon i ulike kanaler.

YS tilbyr:

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, faglig og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon, som preger norsk arbeids – og samfunnsliv, mulighet til påvirkning og å sette fotavtrykk,
godt arbeidsmiljø med høyt tempo, trivelige kollegaer med høyt faglig nivå og en arbeidsplass som er IA-bedrift.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i HAConsulting Bente G. H. Slaatten, på mobil: 916 06 215, eller på mail til bente.slaatten@haconsulting.no. Søknad sendes innen 10. desember til info@haconsulting.no

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?