Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

Fredag utsatte partene – i samråd med Riksmekleren – lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at oppgjørene i de andre sektorene også utsettes.

– I den ekstraordinære situasjonen landet vårt er inne i er dette en riktig og nødvendig beslutning, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Vi kan ikke risikere å gjennomføre et oppgjør som ender i brudd og potensiell streik nå. Som ansvarlig fagbevegelse tar vi nå vår del av ansvaret for at samfunnet skal komme seg best mulig gjennom koronakrisen, sier han.

Som følge av at partene i frontfaget er enig om utsettelse,utsettes også oppgjøret i offentlig sektor og resten av privat sektor.

– Vi er opptatt av at oppgjøret gjennomføres i riktig rekkefølge, og de andre sektorene vil da forhandle etter at frontfaget gjenopptas på tradisjonell måte, sier Kollerud.

Gjeldende tariffavtaler videreføres til forhandlingene kan gjenopptas.

– Nå konsentrerer vi oss om å hjelpe medlemmene våre gjennom krisen. Så skal vi jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår når krisen er over, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?