Møt YS' 2. nestleder Monica A. Paulsen

– Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette, spør Monica A. Paulsen, nyvalgt 2. nestleder i YS.

Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. Foto: Thomas Brun/NTB Informasjon

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat

– Hvorfor takket du ja til vervet?
YS er i en fase hvor det skal skje en vital endring for å være tydeligere, relevant og skape verdier for alle sine forbund og deres medlemmer. Det innebærer at det vil skje endringer. For å få til dette fordrer det tettere samarbeide mellom forbund og deres administrasjoner og organisasjoner. Det er en spennende tid. Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette?

– På hvilken måte vil du bidra til et YS som samarbeider bedre på tvers av forbundene?
Først må jeg nok bruke noe tid på å bli kjent med alle forbund i YS – både deres styrker og hva vi sammen kan bli bedre på. For meg er det veldig viktig å få folk til å forstå at et organisert arbeidsliv er helt nødvendig for å opprettholde en god balanse for alle som er i arbeidslivet. Jeg kommer fra det private næringsliv og vet at våre fagforeninger bidrar til en sunn balanse mellom kapitalens og menneskenes interesser. Jeg ønsker å bidra til at YS kan jobbe for politiske saker som bidrar til å bedre nettopp denne balansen i det norske arbeidslivet.

– Hvordan er du som leder?
Helt grunnleggende må man klare å skape god balanse mellom forbundets økonomiske og strategiske interesser samt å hele tiden ha bevissthet rundt den humane siden av lederskapet. En må greie å engasjere og samtidig skape handlingsrom for at forbundet skal kunne vokse. Jeg jobber hver dag for å levere på dette. Så får andre bedømme om jeg får det til.

– Hvor er YS om ti år?
YS er den prioriterte samarbeidspartner uten politiske bindinger og som hver dag bidrar til balanse i arbeidslivet og en bedre arbeidshverdag for alle forbundenes medlemmer.

Vetle Daler

Kommunikasjonsrådgiver i YS-forbundet Parat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?