Møt Jens Jahren, nyvalgt leder for YS Stat

– Datteren min Celine på åtte år gråt da jeg fortalte at jeg skulle slutte som leder for Befalets Fellesorganisasjon. Hun skjønte ikke helt hvorfor jeg ville det. Ungene har vært veldig opptatt av at jeg var sjef, forteller Jens Jahren, nyvalgt leder av YS Stat.

Ny leder: Jens Jahren er ny leder for YS stat. Den tidligere yrkesoffiseren er klar på at lønnsoppgjøret til våren blir krevende. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Øyvind Førland Olsen

Journalist i BFO

Jens Jahren har sine siste dager på hjørnekontoret med utsikt over Karl Johans gate i Oslo. Herfra har han ledet den største fagforeningen for militært tilsatte siden 2014.

Han forteller om de tre barna sine; Bentley som ennå ikke har fylt 1 år, Bernhard 5 år og Celine 8 år. Sistnevnte mente pappa burde fortsette i jobben som leder i BFO. Barna har vært med på julefeiringer og turer til Gol sammen med kollegene til pappa. Det kommer de til å savne, tror trebarnsfaren.

Jahren forsikrer likevel at han har støtte på hjemmebane for å bytte jobb, og han er stolt over den tilliten han blitt vist ved å bli valgt som ny leder for YS Stat.

Det blir spennende og mye nytt å sette seg inn i. Jeg liker utfordringer og å lære meg nye ting. Jeg har et «drive» og kjeder meg hvis det blir lite å gjøre.

Likevel er det store sko å fylle etter Pål Arnesen, avtroppende leder av YS Stat. Han har holdt på med dette i mange år og vet hva det innebærer. Det er en arv jeg er opptatt av å ta vare på, sier Jahren.

Glad for at sikkerhet og beredskap er satsingsområde i YS

47-åringen fra Vinstra har bosatt seg på Bekkestua i Bærum kommune. Han forteller at han har funnet en balanse mellom familielivet og jobben med å megle og fremforhandle løsninger på vegne av ansatte i Forsvaret. Det skal han ta med videre inn i den nye jobben.

Forsvaret står overfor noen vanskelige saker, og den nyvalgte lederen av YS Stat er bekymret for at arbeidsgiver ikke ser alvoret; at de risikerer å miste ansatte i en tid hvor forsvarssektoren skal styrkes.

Nå tar jeg et steg ut av Forsvaret – selv om BFO er en stor del av YS Stat. Jeg vil ikke miste eller gi avkall på kunnskapen jeg har tilegnet meg om Forsvaret og forsvarssektoren. Med tanke på den tiden vi er inne i, med krig i Europa og spenningen mellom land som USA og Kina, vil Forsvaret være en viktig sak i samfunnet som setter sitt preg på Norge, tror Jahren.

– Sånn sett er jeg glad for at YS har satt sikkerhet og beredskap som satsingsområde for dette året, sier han.

– Før var det sånn at arbeidstakere måtte stå med «lua i hånda» overfor arbeidsgiver. Nå er det motsatt. Det tror jeg også staten må ta innover seg, for å tiltrekke seg de flinke folka, mener Jahren. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Nyttige erfaringer fra Forsvaret

Som leder av YS Stat er han øverste sjef for en hovedsammenslutning av åtte forbund, med i overkant av 25 000 medlemmer. Det blir langt flere hensyn å ta, og mye i å sette seg inn i. Likevel er erfaringene fra Forsvaret nyttig å ha med seg, mener Jahren.

– Utfordringene i Forsvaret er jo mange av de samme som i resten av samfunnet. Vi mangler kompetanse og nok ansatte, som i utdannings- og helsesektoren. Før var det sånn at arbeidstakere måtte stå med «lua i hånda» overfor arbeidsgiver. Nå er det motsatt. Det tror jeg også staten må ta innover seg, for å tiltrekke seg de flinke folka, sier den nyvalgte lederen for YS Stat.

– Statsansatte har forventninger til lønnsoppgjøret

Etter et moderat lønnsoppgjør i 2022 ser Jahren at ansatte i staten har forventninger til neste oppgjør. Galopperende prisvekst på strøm, drivstoff, mat og økt boliglånsrente har for lengst spist opp lønnsveksten fra fjoråret. Det blir noe av det viktigste YS Stat må håndtere på vegne av sine medlemmer.

Vi fikk et oppgjør på 3,8 prosent i staten. Prisveksten har senere dratt helt fra den lønnsøkningen. Det skaper spenning inn mot lønnsoppgjøret til våren. Samtidig skal partene være ansvarlige, slik at en lønnsvekst på 7-9 prosent vil bli krevende.

Han sier imidlertid at det må tas hensyn til at folk har merket en mye strammere økonomisk situasjon og svekket kjøpekraft som følge av inflasjon.

Jeg har en forventning om at vi møter en forhandlingspart i staten som ser det bildet, på vegne av de som må betale regningene hver dag – som må kjøre bil i distriktene og forholde seg til langt høyere strømregninger og dyrere mat. Jeg tror vi får betydelig høyere lønnsøkning framover enn det vi har hatt de siste årene, sier Jahren.

Fakta om Jens Jahren

  • 47 år
  • Gift med Jeanette
  • Tre barn: Bentley (0 år), Bernhard (5) og Celine (8)
  • Fra Vinstra, men bor på Bekkestua i Bærum
  • Utdanning: Befals- og krigsskole, Stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets Høgskole samt en mastergrad fra BI
  • Internasjonal tjeneste fra Irak i 2003, der han var liaisonoffiser for Forsvaret i en britisk avdeling i Basra

Øyvind Førland Olsen

Journalist i BFO
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?