- Møter ikke utfordringene for samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap regnes som en av budsjettvinnerne, men YS-leder Hans-Erik skjæggerud minner om at bevilgningene kun møter prisstigningen. – Satsingene mangler, sier han.

Illustrasjonsfoto: Norsk Tollerforbund
- Kriminalomsorgen og Tolletaten er viktige for samfunnssikkerheten og beredskapen. Også her møter man bare prisstigningen og bevilger ingenting til hva disse etatene reelt sett trenger, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Norsk Tollerforbund

– Ett eksempel er Forsvaret, hvor bare noen få av de 15 milliardene handler om ny satsing. Forsvaret står i en stor personellkrise. De tiltakene man iverksetter her vil ikke bidra til å løse det, understreker Skjæggerud.

– Politiet har fått en stor pott med penger, men bare en liten del av det er nye satsinger. Det kreves mye, mye mer, fortsetter han.

– Jeg vil også nevne Kriminalomsorgen og Tolletaten som to små, men viktige etater for samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap. Også her møter man bare prisstigningen og bevilger ingenting til hva disse etatene reelt sett trenger, argumenterer YS-lederen.

Skjæggerud viser til at vi nettopp har hatt stort fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, og at både Forsvars- og Totalberedskapskommisjonen har levert sine utredninger, med høringsrunder nå i høst.

– Alle er enige i at det må skje mye på dette området, men de tiltakene i regjeringens forslag til statsbudsjett møter ikke de utfordringene. Forslagene er fragmenterte, med litt her og litt der. Det virker ikke som man har en overordnet plan. Regjeringen må få på plass den overordnede planen med de satsingene gen vi trenger. Dagens budsjett møter ikke det, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?