Nytt utvalg skal evaluere pensjonsreformen

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen fra 2011. YS-leder Erik Kollerud sier han stiller seg undrende til at et slikt utvalg oppnevnes nå.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Kommunikasjon.

– Det vil naturligvis være nødvendig å evaluere pensjonsreformen og se om vi har oppnådd intensjonene i den, men vi synes dette kommer for tidlig, sier YS-lederen. 

Kollerud viser til at det fortsatt gjenstår elementer som ikke er ferdigforhandlet, og at nytt system for offentlig tjenestepensjon trådte i kraft så sent som ved årsskiftet. 

I tillegg pågår det arbeid i flere andre offentlige utvalg, blant annet sysselsettingsutvalget. Utvalgene ser på deler av pensjonssystemet. 

– Vi ville gjerne ha hatt lengre virkningstid før det ble foretatt en helhetlig gjennomgang, påpeker YS-lederen.

– Vi kan heller ikke se at det foretatt en avgrensning mot de øvrige prosessene som pågår, sier han.

Partene får nok en gang ikke sitte ved bordet i viktig utvalg

Det nye utvalget, oppnevnt av Regjeringen 12. juni, består av representanter for de politiske partiene, i tillegg til noen uavhengige eksperter. Partene i arbeidslivet er henvist til et underliggende råd.

– Vi er kritisk til at partene nok en gang ikke får sitte ved bordet i et viktig utvalg. Vi registrerer også at Regjeringen har pekt ut en utvalgsleder med bakgrunn fra NHO, sier Kollerud. 

Positiv til mandatet utvalget har fått

Når det gjelder utvalgets mandat, er YS-lederen mer positiv:

– Når utvalget først er nedsatt og prosessen er slik den er, synes vi mandatet virker fornuftig. Flere av spørsmålene utvalget skal vurdere trenger en avklaring. Det gjelder for eksempel reguleringsmekanismen og alderspensjonsnivået for uføretrygdede, sier han.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?