Siste innspurt i Norwegian-saken

3. november holdes sluttprosedyrene i høyesterett i den såkalte Norwegian-saken. Resultatet vil ha stor prinsipiell betydning for norsk arbeidsliv, sier YS-leder Erik Kollerud.

Illustrasjonsbilde: Norwegian

Saken handler om hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian Air Shuttle ASA. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

– Dersom Norwegian får medhold i saken vil det i realiteten bety at det er mulig for virksomheter å organisere seg slik at de har all innflytelse over arbeidsforholdet uten å ha ansvaret for de ansatte. Dette er noe vi ikke ønsker i norsk arbeidsliv. Derfor støtter vi Parat og de ansatte fullt ut i denne saken, sier YS-leder Erik Kollerud.

Både YS og LO har gått inn som partshjelpere for pilotene og de kabinansatte, mens NHO er partshjelper for Norwegian.

– Dette viser det prinsipielle i saken. Et tydelig arbeidsgiveransvar er avgjørende for den norske partsmodellen og for å ivareta ansattes grunnleggende rettigheter. Vinner Norwegian fram i høyesterett, er det fritt frem for store selskaper å overføre de ansatte til datterselskaper som i praksis er bemanningsbyråer, sier Kollerud.

Dom i saken er forventet å falle i desember.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?