Skjæggerud innstilt som ny YS-leder

Valgkomiteen i YS har innstilt Hans-Erik Skjæggerud som ny YS-leder. Valget foregår på YS-kongressen 25. til 26. oktober.

Hans-Erik Skjæggerud, i dag 1. nestleder, er innstilt som ny YS-leder. Foto: NTB Kommunikasjon

Hans-Erik Skjæggerud, i dag 1. nestleder, er innstilt som ny YS-leder. Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS-forbundet Delta, er innstilt som 1. nestleder på heltid. Monica A. Paulsen, leder av YS-forbundet Negotia, er innstilt som 2. nestleder. Innstillingen er gjort etter gjeldende vedtekter.

Skjæggerud er klar til å gyve løs på oppgaven hvis kongressen i YS ønsker ham.

– Vi lever i en urolig tid med mange store utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. YS skal være en offensiv og sentral premissleverandør i utviklingen av arbeidslivet og samfunnet generelt, sier Skjæggerud.

– Det er mye vi ikke vet, men jeg er helt sikker på at vi er avhengig av satsing på kompetanse. Derfor vil kompetanse fortsatt stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier han.

– Vi skal gjennom en omstilling av arbeidslivet som vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Vi skal løse nye oppgaver, og mange av de gamle oppgavene skal løses på en annen måte enn nå. Det er viktig for oss at omstillingen blir rettferdig og på de ansattes premisser. Arbeidslivet drives av et mangfold av yrkesgrupper og dyktige ansatte, vi trenger dem alle, sier Ruud Thorkildsen

– Vi vil også ha høyt fokus på å utvikle samarbeidet i YS og fellesskapet vårt. YS- forbundene har et felles mål om å bidra til økt organisasjonsgrad, slik at partssamarbeidet består, vokser og blir sterkere, sier Skjæggerud.

– Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Når medlemmenes behov endrer seg, skal vi også endre oss, sier han.

De tre kandidatene er svært opptatt av å styrke det organiserte arbeidslivet.

– For å sikre et robust og sunt samfunn framover må vi hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Det krever et YS som er rustet for fremtiden, og derfor er det foreslått flere strukturendringer for å styrke YS på årets kongress. Det blir spennende å følge, og er et arbeid som jeg er motivert for å bidra til i den formen kongressen ønsker, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?